Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

Vážené autorizované osoby,
stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují Vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahování do trestních či správních řízení a výjimkou nejsou ani absurdní pracovněprávní spory.
Nejrůznějších příkladů je celá řada, ale mají jedno společné. Ve většině případů jsou tyto postoje neopodstatněné a stojí za nimi pouze snaha ušetřit, nebo zafinancovat své zájmy z prostředků autorizovaných osob.


Poslání pojištění právní ochrany
 • Pojištění právní ochrany poskytuje klientům právní ochranu proti nespravedlnosti, nesmyslům, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu.
 • Odstraňuje nebo alespoň zmírňuje nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s nimi spojených.
 • Podporuje AO při prosazování jejich právních zájmů a nese nebo sdílí riziko vzniklých nákladů.

Výhody pro AO u pojišťovny D.A.S.

ČKAIT ve spolupráci s pojišťovacím makléřem GrECo International s.r.o. vyjednali zvýhodněné ceny pojištění právní ochrany zejména v těch oblastech, o které jste projevili největší zájem v anketě:

 • Sleva 50 % z aktuálních tarifů pojištění právní ochrany podnikatele

  Právní ochrana pro živnostníky a firmy

  Právní ochrana pro živnostníky a firmy je určena především menším podnikatelským subjektům. Její cena se stanovuje zejména podle počtu zaměstnanců, podle zvolené výše sporné částky pro pojistné spory a podle případných doplňkových služeb. Členové ČKAIT mají na produkty právní ochrany pro živnostníky a firmy slevu 50% z aktuálních tarifů. Jde například o podnikající fyzickou osobu provozující projekční kancelář. V případě, že nemá žádné zaměstnance, lze právní ochranu sjednat po slevě od 5 000 Kč ročně.

  Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou pojistnou událost.


  Na co se právní ochrana pro živnostníky a firmy vztahuje?

  Právní ochranu poskytujeme pojištěným subjektům při událostech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Základní rozsah právní ochrany pro živnostníky a firmy se vztahuje na pojištěné subjekty a jejich movitý majetek určený k podnikání s výjimkou dopravních prostředků podléhajících registraci. Právní ochranu lze rozšířit pomocí doplňkových služeb.


  Jaké osoby právní ochrana pro živnostníky a firmy chrání?

  Chráněnou osobou je podnikající subjekt, který smlouvu sjednal, jeho zaměstnanec, člen statutárního orgánu a také prokurista, a pokud smlouvu sjednala fyzická osoba samostatně výdělečně činná, je chráněnou osobou také osoba s ní spolupracující, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.


  V jakých oblastech se právní ochrana pro živnostníky a firmy poskytuje?
  Nároky na náhradu újmy v souvislosti s podnikatelskou činností

  Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud v souvislosti s podnikatelskou činností uplatňuje proti jiné osobě nárok na náhradu újmy na zdraví nebo na náhradu újmy na jmění. Jedná se o případy, kdy újma byla pojištěnému způsobena porušením zákona, nikoli porušením smluvní povinnosti či porušením dobrých mravů.

  Bližší informace najdete v samostatném produktovém listu nebo v příkladech uvedených na těchto stránkách.


 • Sleva 50 % z aktuálních tarifů pojištění právní ochrany zaměstnance

  Právní ochrana pro zaměstnance

  Právní ochrana pro zaměstnance má speciální vlastnost – zaměstnavatel o ní neví (na rozdíl od členství v odborové organizaci, které bývá všeobecně známé) a právní služby je možné použít skutečně až tehdy, když se to stane nezbytně nutné. Právní ochranu proto často využívají i vedoucí projektanti či vrcholoví manažeři, vykonávající tuto činnost v rámci pracovněprávního vztahu. Autorizované osoby stojí po slevě 1 050 Kč na osobu ročně. V případě sjednání současně s právní ochranou řidiče lze právní ochranu pro zaměstnance pořídit za výhodnějších finančních podmínek jako kombinovaný balíček Řidič+.

  Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou pojistnou událost.


  Na co se právní ochrana pro zaměstnance vztahuje?

  Právní ochrana pro zaměstnance se vztahuje na prosazování právních zájmů pojištěné osob souvisejících s činnostmi vykonávanými v rámci pracovněprávních vztahů, jimiž se rozumí i služební poměr. Právní ochrana je tím důležitější, čím rizikovější profesi klient vykonává, čím zodpovědnější profesi klient vykonává (stavbyvedoucí, projektant apod.) – kde hrozí nařčení z nedbalostního trestného činu nebo přestupku), a pokud chce mít klient zajištěnou právní ochranu ve vztahu se svým zaměstnavatelem (spory ohledně dodržování zákoníku práce).


  Jaké osoby právní ochrana pro zaměstnance chrání?

  Pojištěnou osobou v právní ochraně pro zaměstnance je fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvě.


  V jakých oblastech se právní ochrana pro zaměstnance poskytuje?
  Pracovněprávní nároky zaměstnance na náhradu újmy proti zaměstnavateli

  Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud uplatňuje proti zaměstnavateli nárok na náhradu újmy na zdraví v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání nebo nárok na náhradu škody/újmy na jmění.

  Bližší informace najdete v samostatném produktovém listu nebo v příkladech uvedených na těchto stránkách.


 • Sleva 20 % z aktuálních tarifů pro další vybrané pojistné produkty

  Další vybrané produkty pojištění právní ochrany se slevou 20%

  Níže najdete seznam dalších vybraných produktů, na které se podařilo pro autorizované osoby zajistit příznivější cenové podmínky pro pojištění právní ochrany:

  • Řidič
  • Osobní vozidlo
  • Soukromí/soukromé osoby
  • Bydlení/nemovitost
  • Úraz
  • Myslivec

  …na českém pojistném trhu existuje jediná specializovaná pojišťovna na tento druh pojištění, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. S konkrétní dotazy na toto téma se obracejte kontaktujte makléře:  Mgr. Jakub Doležel
  GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno
  Gsm:+420 725 321 530
  j.dolezel@greco.services

  Ing. Petra Bartoníčková
  GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno
  Gsm:+420 728 130 266
  p.bartonickova@greco.services