Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Karel Šolc č.č. 1004366
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:
Projektant: Atelier WIK, s.r.o
Objednatel: Ing. Tomáš Kožoušek FIKO CZ s.r.o.
Název firmy přihlašovatele: MORAVOSTAV Brno, a.s.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Brno

Anotace:

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který byl navržen v souladu s urbanistickou koncepcí města. V 1.NP se nachází komerční, zejména prodejní plochy a prostory pro služby (kavárna). Ve 2.NP byly koncipovány komerční prostory s využitím pro administrativu, popř. ordinace s možnou alternativou úpravy na ateliery/byty, jež umožňuje variabilní dispozice. Ve 3.NP se nachází 2 bytové jednotky + 1 atelier a ve 4.NP prostorný byt s terasami.  Jednopodlažní objekt řadových garáží je členěn na dvě garáže, z nichž každá slouží pro 2 osobní vozidla. Na zpevněných plochách je možné využít ještě 5 parkovacích stání. Vjezd do garáží je od uliční části oddělen zděným oplocením s posuvnou bránou a na druhé straně od sousední parcely oplocením s dřevěnou výplní.
Stěžejní dominantou hlavního objektu je nesouměrně předsunutý arkýř v úrovni druhého a třetího nadzemního podlaží, který je členěn v rastru 2 x 4 pole. Tento rastr je proveden z prefabrikovanéhopohledového betonu. Tyto plochy jsou v celé ploše vyplněny oknem, pouze v 3.NP jsou dvě rohové výplně vynechány a vzniká tak lodžie. Ve 4.NP střecha arkýře slouží jako terasa.


Stavebně-konstrukční řešení


Objekt polyfunkčního domu je nepodsklepen a je založen na vrtaných pilotách, které podporují železobetonové základové pásy. Svislý nosný konstrukční systém je obousměrný kombinující železobetonové monolitické sloupy a stěny se zděnými stěnami. Stropní konstrukce v celém objektu jsou realizovány jako železobetonové monolitické. Ve 4.NP tvoří strop zároveň nosnou konstrukci střechy. V části arkýře navazují na stropní vykonzolovanou desku pohledové prutové prvky z pohledového betonu. Tyto prvky jsou prefabrikované z vodostavebního betonu a jsou osazeny tak, aby docházelo k přerušení tepelného mostu. Z pohledového betonu byly navrženy též stropy komerčních prostor v prvním a druhém nadzemním podlaží.