Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb-aktuální právní předpisy, aktuálně řešené problematiky a výhled na možné změny, požární bezpečnost v zařízeních sociální péče - webinář

Požární bezpečnost staveb-aktuální právní předpisy, aktuálně řešené problematiky a výhled na možné změny, požární bezpečnost v zařízeních sociální péče - webinář

Přednášející: plk. Ing. Michal Valouch, pplk.Tomáš  Pavlík

Odborný garant: Ing.Vladimíra Špačková    

Anotace:

1. Aktuální právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb a výhled na jejich možné změny

2. Aktuálně řešené problematiky v oblasti PBS a připravované změny norem

3. Požární bezpečnost v zařízeních sociálních služeb

Program:

1.blok-plk.Ing.Valouch

přestávka

2.blok-pplk.Pavlík

Místo konání: Online

Datum konání: 15.4.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601416 Ing. Renata Novotná
2 1201311 Ing. Klára Dvořáková
3 1103814 Ing. Magda Kopecká
4 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
5 1102430 Ing. Erika Pohorelli
6 0701622 Ing. Bc. Romana Kopecká
7 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
8 1103669 Ing. Lenka Široká
9 1004604 Ing. Markéta Sedláková Ph.D.
10 0010029 Ing. Marta Bláhová
11 0202302 Ing. Tomáš Beránek
12 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
13 1300081 Ing. Ivan Kučera
14 1400187 Ing. František Komínek
15 1002628 Lubomír Daníček
16 0100385 Václav Mráz
17 0011689 Martin Langr
18 0401307 Kateřina Ryvolová
19 1006447 Bc. Milan Preisner
20 0013251 Kryštof Rotkovský
21 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
22 0004107 Petr Malý
23 0004755 Ing. Hana Kahounová
24 0006584 Ing. Roman Neuhort
25 0301170 Emil Ečer
26 1001464 Ing. Hana Rusková
27 0010933 Ing. Ivana Fialová
28 1301777 Ing. Pavel Zapletal
29 0301189 Petr Balák
30 0602395 Ing. Martina Konášová
31 0009347 Ing. František Marek
32 0012864 Ing. Pavel Košťálek
33 0013547 Ing. Martina Andrašková
34 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
35 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
36 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
37 0100575 Ing. Pavel Bublík
38 0200797 Ing. Petr Kocman
39 0011970 Ing. Josef Král
40 0014214 Ing. Martin Benýšek
41 0301225 Bc. Jan Přibys
42 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
43 0602526 Bc. Ondřej Pešek
44 0602780 Ing. Klára Podhájecká
45 0602607 Ing. Hana Backová
46 0010699 Tomáš Pilík DiS.
47 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
48 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
49 1300149 Ing. Zdeněk Jiříček
50 1004476 Ing. Pavel Vogel
51 0602468 Ing. Jiří Lašák
52 0007496 Ing. Ivan Syrovátka
53 1005548 Ing. Jan Filípek
54 0301186 Jana Kožíšková
55 0013857 Ing. arch. Kateřina Píchová
56 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
57 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
58 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
59 1400058 Ing. Marek Svoboda
60 0101805 Ing. Michaela Šperlová
61 1104137 Ing. Pavel Zbranek
62 0000892 Ing. Stanislav Toman
63 0013227 Dušan Čepil
64 0602766 Markéta Kreislová
65 0601661 Emil Faltejsek