Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní poradna ČKAIT

Právní poradna ČKAIT

Právní poradenství pro členy ČKAIT v roce 2021 v oblasti výkonu vybraných činností je bezplatně poskytováno v Praze a Brně.


V Praze bude právní poradnu zajišťovat Mgr. Machačková v termínech 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 1. 12., 15. 12. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: pí. Smilková, msmilkova@ckait.cz, Tel.: +420 227 090 111
MÍSTO KONÁNÍ: Kancelář ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 (3. patro)

 

V Brně bude právní poradnu zajišťovat JUDr. Kuzmová v termínech 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: Bc. Hedvika Fuksová, brno@ckait.cz, Tel.: +420 545 574 310
MÍSTO KONÁNÍ: OK ČKAIT Brno, Vrchlického sad 1962/2, Brno

Poradenství je poskytováno osobně. Dotazy je možné zasílat také e-mailem. V době letních prázdnin se osobní právní poradna nekoná.

16. 06. 2021