Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní poradna ČKAIT

Právní poradna ČKAIT

Prostřednictvím právní poradny ČKAIT pečuje o vysokou úroveň výkonu a činnosti autorizovaných osob, poskytuje podporu autorizovaným osobám v jejich profesním působení zajišťováním právní podpory a odborného oborového poradenství, hájí stavovské zájmy autorizovaných osob, spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy a s vypisovateli soutěží a výběrových řízení.

V rámci svého zákonného zmocnění ČKAIT je oprávněna k výkladům autorizačního zákona ohledně vymezení oborů a specializací, odpovídá na dotazy k rozsahu oprávnění autorizovaných osob a jejich činnosti. Poradna se zaměřuje na podporu autorizovaných osob, které jsou členy ČKAIT.

SLP upozorňuje, že prostřednictvím právní poradny nelze získat závazná stanoviska či výklady zákonů. K závazným výkladům zákona je oprávněn pouze soud. Metodické vedení a udělování rad a pokynů pro veřejnoprávní subjekty státní správy a samosprávy vykonávají jejich nadřízené orgány (krajské úřady a ministerstva). ČKAIT neručí tazatelům za následky jejich postupu ve vztahu k poskytovanému právnímu poradenství, neposkytuje žádné náhrady nákladů ani odškodnění. Právní poradna nezajišťuje zastupování členů ČKAIT v soudních ani ve správních řízeních ani neposuzuje projektovou dokumentaci či její části z odborného hlediska.

 

V Praze bude právní poradnu zajišťovat Mgr. Machačková v termínech 12. ledna, 26. ledna, 23. února, 9. března, 23. března, 6. dubna, 4. května, 1. června, 15. června. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: pí. Smilková, msmilkova@ckait.cz, Tel.: +420 227 090 111
MÍSTO KONÁNÍ: Kancelář ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 (3. patro)

 

V Brně bude právní poradnu zajišťovat JUDr. Kuzmová v termínech 5. ledna, 19. ledna, 16. února, 2. března, 16. března, 30. března, 13. dubna, 27. dubna, 11. května, 25. května, 8. června. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: Bc. Hedvika Fuksová, brno@ckait.cz, Tel.: +420 545 574 310
MÍSTO KONÁNÍ: OK ČKAIT Brno, Vrchlického sad 1962/2, Brno

Poradenství je poskytováno osobně. Dotazy je možné zasílat také e-mailem. V době letních prázdnin se osobní právní poradna nekoná.

03. 01. 2022