Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní poradna ČKAIT

Právní poradna ČKAIT

Právní poradenství pro členy ČKAIT v roce 2021 v oblasti výkonu vybraných činností je bezplatně poskytováno v Praze a Brně.


V Praze bude právní poradnu zajišťovat Mgr. Machačková v termínech 13. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: pí. Smilková, msmilkova@ckait.cz, Tel.: +420 227 090 111
MÍSTO KONÁNÍ: Kancelář ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 (3. patro)

 

V Brně bude právní poradnu zajišťovat JUDr. Kuzmová v termínech 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: Bc. Hedvika Fuksová, brno@ckait.cz, Tel.: +420 545 574 310
MÍSTO KONÁNÍ: OK ČKAIT Brno, Vrchlického sad 1962/2, Brno

Poradenství je poskytováno osobně. Dotazy je možné zasílat také e-mailem.

04. 01. 2021