Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přihlaste se včas do 18. ročníku Ceny Inženýrské komory 2021

Přihlaste se včas do 18. ročníku Ceny Inženýrské komory 2021

Svůj projekt nebo stavbu můžete bezplatně přihlásit do 31. října 2021 u příslušné oblastní kanceláře ČKAIT, kde jste jako AO registrováni.

Hlavním posláním Ceny Inženýrské komory je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete v článku Vyhlášení 18. ročníku Ceny Inženýrské komory 2021.