Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Protipovodňová ochrana m. Písek, levý břeh Otavy, síd. Portyč - ústí p. Jiher

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Daniel Vaclík, ČKAIT 0100018
Obor (specializace): Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele: VH-TRES spol. s r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

Předmětem díla byla výstavba protipovodňových bariér ve městě Písek podél řeky Otavy. Samotná stavba je jednou z protipovodňových akcí liniového charakteru, řešící ochranu území před stoletou vodou. Celková délka bariér přesahuje pět set šedesát metrů, výška zdí je v maximu do dvou a půl metru. Výšku samotné bariéry je možné v celém úseku podél řeky Otavy zvýšit celohliníkovou nadstavbou. Součástí protipovodňové bariéry je pět metrů hluboká štětová stěna typu Larsen, která těsní podloží zdi před průsakem vody. Samotná realizace stavby respektovala požadavek na maximální ochranu vzrostlé zeleně v bezprostřední blízkosti výstavby. V rámci akce nebyl pokácen ani jeden zdravý strom pouze z důvodu kolize s navrženou bariérou. Všechny technologické postupy byly maximálně upraveny tak, aby vyhovovalymodernímu trendu v ochraně životního prostředí, speciálně pak na ochranu vzrostlé zeleně v obvodu stavby.