Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce a modernizace Lázeňské kolonády, haly Vincentka a navazujících obj.

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Jaromír Kudlák, ČKAIT 1301850
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing.arch. Mirka Chmelařová - autor stavby, Ing. Lenka Lazareva, Ing. Magdalena Kohoutková, Ing. Ladislav Doležal
Název firmy přihlašovatele: S-projekt plus a.s.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Kulturní památku na Lázeňském náměstí v Luhačovicích tvoří komplex Velké kolonády s pramenem Amandka, haly Vincentka a Malé kolonády s výstavní síní. Objekty urbanisticky dotvářejí prostor východní části náměstí. Dílo brněnského architekta Oskara Pořísky koncipované v duchu pozdního funkcionalismu představuje poslední realizaci modernistického směru meziválečné architektury. Návrh zvítězil v soutěži v r. 1940, realizován byl v letech 1947–1951. Pořískovu strohou architekturu kolonády dekorativně dotváří mozaiková výzdoba od sochaře Stanislava Mikuláštíka a malířů Josefa Kousala a Jana Kobzáně.

K obnově funkcionalistických lázeňských staveb došlo v letech 2018–2019. Citlivě pojatý návrh rekonstrukce vznikl podle projektu architektky Mirky Chmelařové z firmy S-projekt plus, a.s. Zlín s cílem navrátit areálu funkcionalistickou čistotu, světlost, vzdušnost a propojení s přírodou. Sanačními zásahy prošly hlavní nosné prvky, které se působením agresivních minerálních vod ocitly mnohdy v havarijním stavu, poškozené původní mozaikové dlažby byly nahrazeny replikou, navrácena byla historická podoba osvětlení. Ve zpřístupněných atriích Velké kolonády vznikly odpočinkové zóny, včetně nové informační zastávky u obnovené původní studny Vincentky. S nemalou odpovědností bylo mimo jiné přistoupeno k restaurátorské i stavební obnově dochovaných materiálů, povrchových úprav a celkového barevného řešení. Autenticitu podtrhuje například návrat k původní podobě členění i subtilnosti hlavních prosklených stěn haly Vincentka.

Hala Vincentka, zastřešující nejznámější luhačovický pramen, se vrátila do původní podoby a stala se tak opět reprezentativní součástí centrálního lázeňského prostoru. Obnovou byl zhodnocen a prezentován původní architektonický koncept architekta Oskara Pořísky. Jedná se o výjimečnou akci obnovy památky moderní architektury ve Zlínském kraji.