Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Denisa Boháčová č.č. 0014349
Obor (specializace): IP
Spoluautoři:
Ing. Radek Boháč, IM00/IP00 0004029
Stanislava Poláková, SP00/ TE02 0014039.
Název firmy přihlašovatele: FIRAST s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Praha

Anotace:

Jedná se o rekonstrukci cihelného klenutého mostu z roku 1636 v lokalitě Portz Insel u Mikulova. Konstrukci stometrového mostu tvoří 16 pilířů s jehlancovými břity a 15 kleneb. Most má významnou historickou hodnotu, tvořil jedinou přístupovou cestu přes rybník na Tichý ostrov. Je často přezdíván jako "most skrytý železnou oponou". Až do loňského roku byl zasypán hlínou a nevěděli o něm často ani místní. Součástí inženýrského návrhu je také obnova a výstavba  dalších  objektů v navazující komponované krajině- polních cest, cyklostezek, naučných stezek a malého mostku.