Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s infocentrem

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Pavel Ježek, ČKAIT 0602160
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing. arch. Pavel Suchý, ABM architekti s.r.o., Kateřina Lustyková, Ing. Jakub Mečíř, Ing. Jana Pátková
Název firmy přihlašovatele: Projecticon s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: podáno v OK Hradec Králové

Anotace:

Rozhledna byla z kompozičních důvodů prodloužena o technický nástavec s předpokladem obvyklého telekomunikačního využití. Původní tubus i transformovna zůstává v nové kůži stále čitelná. Vertikalita rozhledny má být ještě vyvážena horizontalitou nové aleje podél přístupové cesty. Stavba je realizována částečně v ostrovním režimu, s vlastním zdrojem vody a likvidací odpadních vod čističkou a vsakem, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem. Dále je udržitelnost spatřována v charakteru stavby - rekonverze.

Stávající transormovna prošla stavebními úpravami, včetně nových konstrukcí, obvodového pláště, povrchů, TZB a zařízení. Vhledem k podhorské expozici bylo opláštěné střechy i fasád navrženo ze zinkového plechu, který byl následně v rámci úspor nahrazen hliníkovým. Návrh sledoval jednotný výraz nového celku, v povrchu transormovny i pozinkovaných konstrukcí rozhledny. Stávající tubus je chráněn nátěrovým systémem v podobné barevnosti.

Konstrukční řešení pokračuje vobdobě stávajícího stavu, nové stropní konstrukce jsou také plechobetonové, střecha i fasády jsou provětrávané. Dispozičně byla transormovna rozdělena na tři trakty: hlavní návštěvnický, trakt zázemí, a trakt servisní, doplněna byla galerie hlavního prostoru a terasa nad středním traktem, která plynule navazuje na spojopvací lávku na rozhlednu. Rozhledna i lávka je řešena z žárově pozinkovaných montovaných prvků. U stávajícího tubusu byla obnovena protikorozní ochrana nátěrovým systémem se zinkovým vzhledem.