Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rezidence Bartošova čtvrť, Zlín

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Petr Hrnčiřík, ČKAIT 1302245
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:

lng. arch. Pavel Hanulík

Ing. Milan Baran

Název firmy přihlašovatele: FORMICA s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Novostavby dvou pětipodlažních bytových domů A, B – každý s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování 26 osobních vozidel, s celkovým počtem 59 bytů a 120 obyvatel v každém domě – jsou situovány ve východním okraji Zlína, v oblíbené městské části Bartošova čtvrť. Oba domy jsou navrženy v souladu s prostorovou regulací jako pětipodlažní s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování osobních vozidel a pro domovní a technickou vybavenost.