Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rezidence Park Masarykova

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Radek Kotrč č.č. 0501059
Obor (specializace): TP00
Spoluautoři:
Ing. arch  Radim Kousal
Ing. arch Tomáš Rudolf
Ing. arch Richard Černý
Ing. arch Jana Jachanová
Název firmy přihlašovatele: SYNER GROUP, a.s.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Liberec

Anotace:

Přeměna dlouholetého brownfieldu v obytnou zónu se 6 bytovými domy, podzemními garážemi, věřejným parkem a obnoveným korytem Jizerského potoka.