Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rodinný dům č. p. 630 včetně víceúčelového objektu s garáží v obci Ratiboř

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261
Obor (specializace): Pozemní stavby, statika a dynamika staveb
Spoluautoři: Ing. Ondřej Hofrichter
Název firmy přihlašovatele: MSS-PROJEKT s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Jedná se o jednopodlažní objekt rodinného domu a dvoupodlažní víceúčelový objekt s garáží a další navazující stavební a inženýrské objekty.