ČKAIT http://www.ckait.cz/ cs Technologie pro větrání a chlazení - webinář http://www.ckait.cz/technologie-pro-vetrani-a-chlazeni-webinar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Technologie pro větrání a chlazení - webinář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/iq" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">IQ</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">21. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Mon, 21 Sep 2020 13:36:02 +0000 IQ 3389165 at http://www.ckait.cz Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.6/2020 ze dne 19.6.2020 http://www.ckait.cz/struktura_ckait/komise/pro-technicke-predpisy-dokumenty-a-technicke-normy/zaznam-ze-zasedani-25 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.6/2020 ze dne 19.6.2020 </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ab-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">18. 09. 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.6/2020 ze dne 19.6.2020 </strong></p> <p><u>Přítomni:</u> Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. D. Hejduková, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim CSc., Kateřina Pazderková</p> <p><u>Omluveni:</u> Ing. R. Karasová, Ing, J. Filip Ph.D., Ing, R. Špalek, Ing. M. Drahorád, PhD., Ing. P. Sedlák, Ph.D.,</p> <p><strong>Program</strong></p> <p>1.Normalizace</p> <ol> <li>Střechy – Ing. Keim CSc. – stará norma nevyhovuje, je potřeba nová. Vyhodnocují se poslední připomínky, do měsíce by měla být norma vydána. </li> <li>TNK 43 – Ing. Klečka informoval o stavu návrh normy ČSN 73 0540-2 – do konce června 2020 bude vydán nový návrh normy</li> <li> ČSN schodiště – norma nesplňuje požadavky, aby byla návrhová norma, nelze použít je potřeba normu změnit. Ing. Klečka kontaktuje autora normy, Ing. Štěpánka. Je potřeba vyvolat podmět k revizi. Ing. D. Hejduková je vyzvána, aby napsala výzvu členům ČKAIT, aby poslali podměty k normě schodišť.</li> <li>Norma osvětlení – Ing. Klečka – na normě se pracuje.</li> <li>návrh normy na hydroizolační stěrky obecně – do TNK500-návrhy na autora normy</li> <li>Ing. Hejduková-norma ČSN 731074 geotechnická vyjde do konce července. V platnost vstoupí 1.8.2020</li> <li>Ing. Janoušková-norma 730540 na normě se pracuje.</li> <li>Norma NK 734201-komíny–komora žádá, aby mohl být Ing. Petráš členem komise, která pracuje na této normě</li> </ol> <p> </p> <p>2. Rekodifikace SZ</p> <p>Dle informací od Ing. Hadžič, je návrh zákona v legislativním řízení, v prosinci 2020 by měl být zákon vydán.</p> <p>3. Technické standardy ČKAIT</p> <p>a) TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp</p> <ul> <li>Představenstvo ještě neschválilo.</li> <li>Standard je v Profesisu</li> </ul> <p>b) Vzhled povrchů viditelných</p> <ul> <li>V průběhu se připravuje doplnění, připomínky dodat komisi do 31.7.2020</li> </ul> <p>c) Řešení problémů „Odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“</p> <ul> <li>diskuse, je potřeba požadovat nové standardy?</li> </ul> <p> </p> <p>4. Kontrola projektové dokumentace a staveb</p> <ul> <li>metodika</li> <li>možnosti kontroly projektové dokumentace</li> <li>kontrola díla objednatelem při přejímání</li> <li>vznikne pracovní supina – vyzvat aktivy a osobnosti</li> <li>navrhnout postup a dílčí části</li> <li>navrhnout autory</li> </ul> <p> </p> <p>5. BIM</p> <ul> <li>anotace aktualizace BIM přišla</li> <li>posunují se termíny akcí</li> <li>Ing. Klečka napsal připomínky k aktualizaci</li> <li>analýza právních předpisů</li> <li>další jednání</li> <li>Pozastavit zákon, dokud se nestanoví co je: Vestavěné prostředí</li> <li>Zákon by měl obsahovat: Záměr, model pro správu budovy, převod majetku, pasportizace stávajících budov, termíny</li> </ul> <p>6. Různé</p> <ul> <li>Posuzování výrobků</li> <li>Centrum pasivního domu schůzka</li> <li>Dokumenty Hospodářské komory jsou ve fázi registrace a připomínek</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p>Zapsala: K. Pazderková</p> <p>Schválil: Ing. L. Bukovský</p> <p> </p> <p> </p> <p>Příští zasedání 18.9.2020 v 9:00 hod.</p> </div> Fri, 18 Sep 2020 12:19:12 +0000 AB 3389102 at http://www.ckait.cz Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - webinář http://www.ckait.cz/navrhovani-a-provadeni-kominu-podle-nove-csn-en-1443-webinar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - webinář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/iq" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">IQ</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">18. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Fri, 18 Sep 2020 08:34:52 +0000 IQ 3389100 at http://www.ckait.cz Revize el. zařízení nejen při opravách elektrické instalace, ale i při postupném a částečném provádění rekonstrukce el. instalace včetně postupů při této činnosti a některé důvody, proč provádět revize ve starších domovních instalacích - seminář http://www.ckait.cz/revize-el-zarizeni-nejen-pri-opravach-elektricke-instalace-ale-i-pri-postupnem-a-castecnem-0 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Revize el. zařízení nejen při opravách elektrické instalace, ale i při postupném a částečném provádění rekonstrukce el. instalace včetně postupů při této činnosti a některé důvody, proč provádět revize ve starších domovních instalacích - seminář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ab-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">17. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-free-positions field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Celková kapacita</div> <div class="field__item">64</div> </div> Thu, 17 Sep 2020 12:23:19 +0000 AB 3389099 at http://www.ckait.cz Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti http://www.ckait.cz/jak-ovlivnuje-nedostatecne-ci-nespravne-urceni-vnejsich-vlivu-ci-podceneni-spravneho-rozsahu-2 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ab-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">17. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-free-positions field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Celková kapacita</div> <div class="field__item">64</div> </div> Thu, 17 Sep 2020 12:09:52 +0000 AB 3389096 at http://www.ckait.cz Facility Management v praxi projektanta - webinář http://www.ckait.cz/facility-management-v-praxi-projektanta-webinar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Facility Management v praxi projektanta - webinář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/01" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">01</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">16. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 16 Sep 2020 10:37:05 +0000 01 3389064 at http://www.ckait.cz Požární bezpečnost staveb - webinář http://www.ckait.cz/pozarni-bezpecnost-staveb-webinar-0 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Požární bezpečnost staveb - webinář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/01" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">01</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">16. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 16 Sep 2020 10:27:58 +0000 01 3389063 at http://www.ckait.cz Zápis č. 4/2020 z jednání představenstva 12. září 2020 http://www.ckait.cz/struktura_ckait/predstavenstvo/zapis-c-42020-z-jednani-predstavenstva-12-zari-2020 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zápis č. 4/2020 z jednání představenstva 12. září 2020</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/adminrh" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AdminRH</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">15. 09. 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">Datum a začátek jednání: 12. září 2020, 16:00 hodin.<br /> Místo konání: Velký sál Orea hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.<br /> Přítomni:<br /> představenstvo: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.<br /> <br /> <b><u>Průběh jednání, přijaté závěry:</u></b><br /><br /> <ol> <li><b>Volba předsedy ČKAIT</b> <p style="text-align: justify">Přítomný člen nově zvoleného představenstva ČKAIT Ing. Jindřich Pater přednesl návrh, aby předsedou představenstva byl zvolen Ing. Robert Špalek. Protinávrh nebyl přednesen a tak bylo o předneseném návrhu hlasováno – <b>R2004-1</b> [11 –4 – 0] [pro – zdržel - proti] – zvolen. Dále přednesl návrh, aby 1. místopředsedou byl zvolen prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Protinávrh nebyl přednesen a tak bylo o předneseném návrhu hlasováno – <b>R2004-2</b> [14 –1 – 0] [pro – zdržel - proti] – zvolen. O dalších místopředsedech bude představenstvo hlasovat na svém následujícím řádném zasedání.</p> </li> </ol> <br /> Zapsal: Ing. Loukota<br /> Verifikoval: Ing. Vaverka, Ing. Zdařilová<br /> Schválil: Ing. Špalek </div> Tue, 15 Sep 2020 15:54:43 +0000 AdminRH 3389062 at http://www.ckait.cz Technicko normalizační informace k ČSN 33 2000- 6 ed.2 spolu s následnou změnou této normy a jejich využití v práci projektanta, montéra i revizního technika v současnosti a připravovaná TNI k ČSN 33 2000-4-41 ed.3. - seminář http://www.ckait.cz/technicko-normalizacni-informace-k-csn-33-2000-6-ed2-spolu-s-naslednou-zmenou-teto-normy-a-jejich-1 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Technicko normalizační informace k ČSN 33 2000- 6 ed.2 spolu s následnou změnou této normy a jejich využití v práci projektanta, montéra i revizního technika v současnosti a připravovaná TNI k ČSN 33 2000-4-41 ed.3. - seminář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ab-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">15. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-free-positions field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Celková kapacita</div> <div class="field__item">64</div> </div> Tue, 15 Sep 2020 13:23:44 +0000 AB 3389060 at http://www.ckait.cz Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti http://www.ckait.cz/jak-ovlivnuje-nedostatecne-ci-nespravne-urceni-vnejsich-vlivu-ci-podceneni-spravneho-rozsahu-1 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ab-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">15. 09. 2020</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-free-positions field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Celková kapacita</div> <div class="field__item">64</div> </div> Tue, 15 Sep 2020 13:20:17 +0000 AB 3389059 at http://www.ckait.cz