ČKAIT http://www.ckait.cz/ cs Vyjádření ČKAIT k projednávání nového SZ v Hospodářském výboru PSP ČR 28. 4. 2021 http://www.ckait.cz/vyjadreni-ckait-k-projednavani-noveho-sz-v-hospodarskem-vyboru-psp-cr-28-4-2021 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Vyjádření ČKAIT k projednávání nového SZ v Hospodářském výboru PSP ČR 28. 4. 2021</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/iq" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">IQ</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">04. 05. 2021</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2>Nový stavební zákon nesmí ohrozit kvalitu staveb, apeluje na poslance a senátory ČKAIT</h2> <p>Více než sto zásadních připomínek dosud vznesla směrem k tvůrcům návrhu nového stavebního zákona Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Některé ze zásadních připomínek ČKAIT se podařilo do předchozích verzí nového stavebního zákona zapracovat. Přesto zůstává i nadále několik klíčových bodů, které by po přijetí zákona mohly mít negativní dopad na kvalitu staveb realizovaných na území České republiky. S některými z nich ČKAIT seznámila členy Hospodářského výboru, který 28. dubna projednával zatím poslední komplexní pozměňovací návrh. Ten byl již 149. dokumentem souvisejícím s rekodifikací stavebního zákona. Nový stavební zákon se má do třetího čtení v Poslanecké sněmovně dostat už na schůzi 5. května.</p> <p>Jednou ze zásadních změn, kterou by měl nový stavební zákon přinést, je urychlení povolovacího procesu staveb – od těch strategických, liniových, až po bytové a rodinné domy. ČKAIT konzistentně zastává stanovisko, že urychlení je žádoucí, ale nemůže být na úkor kvality. V tomto duchu Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, apeloval na členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR při jeho posledním jednání: <i>„</i><em>Rychlost, s jakou vzniká tento pro náš obor zásadní zákon, ani rychlost ve stavebním řízení, kterou by měl přinést, se nesmí negativně promítnout do kvality staveb. A tím i jejich bezpečnosti nebo ceny.</em><i>“</i></p> <p>Obavy vrcholného orgánu autorizovaných inženýrů a techniků jsou na místě také proto, že původní návrh i komplexní pozměňovací návrh této klíčové rekodifikace se neustále proměňují. Aktuálně není známa jeho poslední verze, která se v nejbližších dnech dostane poslancům k projednání v rámci třetího čtení. <a href="https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?na=1008">Usnesení minulého Hospodářského výboru</a> je zapsáno v kódech a není srozumitelné ani pro účastníky jednání, natož pro ostatní odbornou veřejnost.</p> <p><strong>Proč je povinný dozor projektanta ve veřejném zájmu?</strong></p> <p>Mezi klíčové – a zatím nenaplněné požadavky ČKAIT – patří především nutnost uzákonit povinný dozor projektanta, který je nezbytnou podmínkou pro garanci kvality provádění staveb. A to nejen u těch financovaných z veřejných rozpočtů. <em>„Neumíme si představit preferovanou bytovou výstavbu s absencí dozoru projektanta. Rozhodně to není ve veřejném zájmu a ani to není bezpečné,“</em> konstatuje Ing. Robert Špalek.</p> <p>Stávající výklad je možné shrnout: projektant navrhne základy, betonářskou výztuž atd., a nemá možnost kontrolovat, zda je vše provedeno podle jeho návrhu. Při případných poruchách a haváriích je ale obviňován právě on a musí se obhajovat. Autorizovaná osoba, a nikoliv sám investor nebo dokonce úřad, je garantem kvalitně provedené stavby. <em>„Projektant má dohlížet na soulad prováděné stavby s příslušnou projektovou dokumentací, pakliže byla tato vypracována autorizovaným projektantem. Apelujeme proto na poslance a senátory, aby trvali na zákonem danou povinnost dozoru projektanta,“</em> vysvětluje Ing. Špalek. Oprávněnost této námitky podle něj uznávají i někteří poslanci a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR by ji měli zahrnout do dalších aktualizací změn stavebního zákona.</p> <p><strong>Proč by technické předpisy měly být jednotné pro celou ČR</strong></p> <p>Z obdobných důvodů, tedy především požadavku na kvalitu, transparentní přípravu a posuzování staveb, ČKAIT trvá na jednotném systému stavebních předpisů pro celou Českou republiku. Poslední verze komplexního pozměňovacího návrhu počítala s výjimkami pro metropoli (Pražské stavební předpisy), Brno a Ostravu. Podle ČKAIT však není žádný důvod, proč by nemohly být stavebně-technické předpisy jednotné pro celou republiku.</p> <p><em>„Od začátku práce nad novým zákonem nás paní ministryně ujišťovala o tom, že prioritou MMR je sjednocení předpisů. To, co je dobré v Pražských stavebních předpisech, se mělo překlopit do celostátně platných předpisů. Specifické požadavky na stavby v památkové zóně jsou přeci stejné v Praze jako v Českém Krumlově. A naopak, proč mají být jiná pravidla na pražském sídlišti Prosek než na sídlišti Polabiny v Pardubicích? Žijí zde snad jiní lidé nebo se používají jiné stavební hmoty a výrobky? Jenom to povede k roztříštěnosti a nejednotnosti pravidel a metodik a k chaosu při rozhodování, což je v přímém rozporu s tím, co definoval věcný záměr zákona,“</em> je přesvědčen předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek.</p> <p>Komora navrhuje, aby vznikl jeden systém stavebně-technických předpisů, jenž bude extrahovat nejzásadnější a nejlépe fungující předpisy ze všech příslušných dokumentů. Výsledek by měl být kodifikovaný pro celou Českou republiku. Otázka umisťování staveb by podle ČKAIT měla nadále zůstat v kompetenci měst a obcí. <em>„Není naším cílem vstupovat do debaty ohledně příslušnosti samosprávy a orgánů státní správy. Jde nám především o udržení transparentních podmínek pro odbornou činnost pro inženýry a techniky, ale rovněž zaměstnance příslušných úřadů,“</em> uzavírá předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek.</p> <p><br /> <strong>Vyjádření předsedy ČKAIT:</strong></p> <p><a href="https://youtu.be/ZY6JUMUCfLo">Připomínky ČKAIT ke stavebnímu zákonu v Hospodářském výboru 28. 4. 2021</a></p> <p><a href="https://youtu.be/Gw9JpxihGAU">Komora zastává jednotné stavebně-technické předpisy pro celou ČR</a></p> <p><a href="https://youtu.be/aothadRT9qo">Proč je ve veřejném zájmu prosadit ve stavebním zákonu povinný dozor projektanta</a></p> </div> Tue, 04 May 2021 11:08:45 +0000 IQ 3396786 at http://www.ckait.cz Zápis č. 4/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 12.4. 2021 http://www.ckait.cz/struktura_ckait/zapis-c-42021-ze-zasedani-vyboru-oblasti-praha-ckait-ze-dne-124-2021 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zápis č. 4/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 12.4. 2021</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ab-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">03. 05. 2021</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><u>Přítomni:</u> Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jan Bořek, Ing. Milan Komínek</p> <p><u>Online: </u>Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Marek Novotný PhD.</p> <p><u>Omluveni: </u>Ing. Lubomír Keim CSc.</p> <p><u>Tajemnice:</u> Kateřina Pazderková</p> <p> </p> <ol> <li><b>Vzdělávání</b> <ul> <li>Ing. Bukovský vyzval všechny členy výboru, aby dávali návrhy témat na podcasty</li> <li>Ing. Novotný, který přednášel pro členy ČKAIT, chválí spolupráci s moderátorem Bc. Karáskem při webináři</li> <li>Ing. Bukovský seznámil členy výboru OK Praha s výsledky dotazníků, které vyplňují účastníci webinářů/seminářů</li> <li>Ing. Bukovský vyzval členy výboru, aby doporučili přednášející pro témata webinářů, které účastníci požadují</li> </ul> </li> <p></p> <li><b>Příprava Valné hromady</b> <ul> <li>Aktuálně předpokládaný termín VH je 8.6.2021</li> <li>Je potřeba ještě najít 4 kandidáty do výboru OK Praha</li> <li>Ing. Synek doporučil vhodného kandidáta</li> </ul> </li> <p></p> <li><b>Konference Jakost ve stavebnictví 11. a 12. 11. 2021</b> <ul> <li>Ing. Synek připraví ve spolupráci s Ing. Keimem a Ing. Bukovským program na konferenci</li> <li>Až bude hotový program, Ing. Pukl udělá upozornění na konferenci do článku Stavebnictví</li> </ul> </li> <p></p> <li><b>Konference Požární bezpečnost 5.10.2021</b> <ul> <li>Ing. Kratochvíl a Ing. Špačková připraví program konference – je třeba program sestavit co nejdříve</li> </ul> </li> <p></p> <li><b>Různé</b> <ol> <li>Ing. Bukovský vyzývá členy výboru OK Praha, aby se vyjádřili k zástavbě na náměstí Miloše Formana, ke které se vyjádřila ČKA. Většina výboru je proti publikaci názoru z důvodu, že autoři jsou členové komory.</li> <li>Členové výboru zajišťují právníky se zájmem o stavebnictví, kteří by pomáhali AO v občansko-právních sporech. Ing. Novotný podal 2 návrhy. Advokáti budou publikováni na stránkách oblasti</li> <li>Na spolupráci na TNK se po rozesílce ozvali 2 členové OK Prahy, kteří jsou ochotni na normách spolupracovat</li> <li>Ing. Bukovský informoval, že v rámci komory se snaží aktualizovat normy na Stavební výkresy. Je třeba sehnat vedoucího na tuto normu – dát výzvu do další rozesílky pro členy OK Praha ČKAIT</li> <li>Ing. Komínek informoval, že již 6 měsíců nebyla schůze Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Členové chtějí pouze fyzické schůze, které nejsou možné z důvodu korona virových opatření</li> <li>Ing. Synek informoval, že 13.4.2021 bude jednání na ČKA o prováděcích vyhláškách nového SZ</li> <li>Ing. Bukovský informoval, že na aktivu Statika se rozhodlo, že se musí řešit návod pro AO: Jak se chovat při reklamaci nedostatků odborných výkonů.</li> <li>Ing. Pukl informoval, že ČSSI nebude letos dělat konferenci Voda, ale místo ní několik webinářů na toto téma</li> <li>Ing. Bukovský vyzval Ing. Trnku, aby napsal úvahu o narušování protipovodňové ochrany při stavbě na náplavce v Praze. Ing. Trnka odmítl psát proti projektantovi členovi ČKAIT. Navrhuje dát věc k prošetření dozorčí komisi</li> <li>Ing. Bukovský vyzval všechny členy výboru OK Praha ČKAIT, aby poslali nové návrhy k jednání výboru – zapracují se do pozvánky na další zasedání</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <p>Předseda poděkoval přítomným za aktivní práci a s úsměvem se s přítomnými rozloučil.</p> <p>Termíny zasedání výboru OK Praha vždy v 16 h: 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12. 2021</p> <p> </p> <p>Zapsala: K. Pazderková</p> <p>Schválil: Ing. Bukovský</p> </div> Mon, 03 May 2021 12:25:42 +0000 AB 3396785 at http://www.ckait.cz Oblastní Zpravodaj č.3/2021 České Budějovice http://www.ckait.cz/oblastni-zpravodaj-c32021-ceske-budejovice <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Oblastní Zpravodaj č.3/2021 České Budějovice</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/cb" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">CB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">03. 05. 2021</span> Mon, 03 May 2021 11:42:35 +0000 CB 3396784 at http://www.ckait.cz Bezpečnost na staveništích - webinář http://www.ckait.cz/bezpecnost-na-stavenistich-webinar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bezpečnost na staveništích - webinář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/pm" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">PM</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">03. 05. 2021</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Mon, 03 May 2021 05:09:08 +0000 PM 3396779 at http://www.ckait.cz http://www.ckait.cz/bezpecnost-na-stavenistich-webinar#comments Dovolená v OK Ústí nad Labem http://www.ckait.cz/dovolena-v-ok-usti-nad-labem <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Dovolená v OK Ústí nad Labem</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/ul" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">UL</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">03. 05. 2021</span> Mon, 03 May 2021 04:22:00 +0000 UL 3396776 at http://www.ckait.cz Navrhování vozovek, revize TP 170 http://www.ckait.cz/navrhovani-vozovek-revize-tp-170-0 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Navrhování vozovek, revize TP 170</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/cb" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">CB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">30. 04. 2021</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Fri, 30 Apr 2021 08:41:19 +0000 CB 3396648 at http://www.ckait.cz http://www.ckait.cz/navrhovani-vozovek-revize-tp-170-0#comments Konference investorů a dozorových firem ve stavebnictví http://www.ckait.cz/konference-investoru-a-dozorovych-firem-ve-stavebnictvi <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Konference investorů a dozorových firem ve stavebnictví</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/adminrh" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">AdminRH</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">29. 04. 2021</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 29 Apr 2021 11:39:40 +0000 AdminRH 3396637 at http://www.ckait.cz http://www.ckait.cz/konference-investoru-a-dozorovych-firem-ve-stavebnictvi#comments Dozory ve výstavbě - webinář http://www.ckait.cz/dozory-ve-vystavbe-webinar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Dozory ve výstavbě - webinář</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/pm" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">PM</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">29. 04. 2021</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-free-positions field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Celková kapacita</div> <div class="field__item">130</div> </div> Thu, 29 Apr 2021 10:45:40 +0000 PM 3396633 at http://www.ckait.cz http://www.ckait.cz/dozory-ve-vystavbe-webinar#comments Odborná exkurze Chebsko http://www.ckait.cz/odborna-exkurze-chebsko <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Odborná exkurze Chebsko</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/cb" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">CB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">28. 04. 2021</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Wed, 28 Apr 2021 11:49:21 +0000 CB 3396614 at http://www.ckait.cz http://www.ckait.cz/odborna-exkurze-chebsko#comments Diskuzní odpoledne na D3 - exkurze http://www.ckait.cz/diskuzni-odpoledne-na-d3-exkurze <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Diskuzní odpoledne na D3 - exkurze</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/users/cb" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">CB</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">28. 04. 2021</span> <div class="field field--name-field-auth-register field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Možnost přihlášení</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 28 Apr 2021 11:45:14 +0000 CB 3396612 at http://www.ckait.cz http://www.ckait.cz/diskuzni-odpoledne-na-d3-exkurze#comments