Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdělení Autorizační rady ČKAIT

Sdělení Autorizační rady ČKAIT

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR jsou od 16. 3. 2020 do odvolání přerušené zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 360/92 Sb.
Oblastní kanceláře ČKAIT jsou pro veřejnost uzavřené, proto přijímají pouze žádosti poslané poštou nebo datovou schránkou.
Noví uchazeči o autorizaci budou zařazeni na podzimní termíny zkoušek.
Průběžná informace bude sdělena podle stanoviska Vlády ČR.