Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Silnice III/01873: Hrachovec u Valašského Meziříčí, most ev. č. 01873-1

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Radim Dostál, ČKAIT 1201778
Obor (specializace): Mosty a inženýrské konstrukce, Dopravní stavby, Pozemní stavby
Spoluautoři:

PROKOP MOSTY s.r.o.

Ing. Ivo Prokop

Ing. Tlomáš Knobloch

Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Rekonstrukcí zavěšeného silničního mostu byla významně zvýšena jeho zatížitelnost. Most byl postaven v roce 1992 a rekonstruován v roce 2019. Při rekonstrukci byla provedena sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce a výměna příslušenství. Dopnutí závěsů bylo provedeno vložením podložek stanovených tlouštěk mezi rektifikační matici a distanční desku. Zatížitelnost mostu se více než trojnásobně zvýšila s minimálními finančními náklady a bez zásahu do statického systému konstrukce.