Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Vladimír Sommer č.č. 0701326
Obor (specializace): MIK, ID
Spoluautoři:
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing Petr Dupač, Ing. Daniel Skura, Ing. Ondřej Dědek, Ing. Josef Richtr, Ing. Milan Vrabec, Ing. Zeněk Hlasivec, Ing. Michal Kužník, Ing. Martin Chudý, Ing. Jaroslav Pliva
Název firmy přihlašovatele: SMP CZ, a.s
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Pardubice

Anotace:

V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardubického kraje zhotovitel vybudoval novou trvalou silniční trasu přes Labe. Stavba probíhala od ledna 2019 do července roku 2020. Dosavadní provizorní most Bailey Bridge, postavený zde po 2. světové válce ze zásob UNRRA, nahradila novostavba z projektu kanceláře VPÚ DECO PRAHA. Nová ocelová mostovka nové trasy byla do své pozice vysunuta.

Dosavadní mostní provizorium bylo ze své pozice na valské předmostí vysunuto. Nový most je založený na beraněných prefabrikovaných železobetonových pilotách. Úložné prahy pilířů byly vystavěny pouze samozhutnitelným betonem (SCC 30/37 XF3, SF2). Technologicky nejvýznamnější krok stavby je dvojí výsun rámu nové ocelové mostovky. Pouze zhruba čtvrtina z jeho celkové délky byla smontována v
ploše, ve které byla dokončená konstrukce později uložena. Mostovku tvoří dvoutrám o pěti polích s mezilehlými příčníky a s vnějšími chodníkovými konzolami, po dvojím výsunu doplněný obloukem do podoby Langerova trámu v hlavním poli. Výsun byl realizovaný na ocelových bárkách zavibrovaných do koryta řeky. Bárky pro výsun v řece byly na požadovanou výšku doplněny věžemi systému PIŽMO a vystrojeny hlavami pro výsun.