Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Slovenská strela Kopřivnice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: IIng. Ladislav Zahradníček, ČKAIT 1102650
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing. Arch. Jiří Liškutín, Ing. Ladislav Zahradníček,Ing. Martin Škrobánek
Název firmy přihlašovatele: projektant - ATRIS s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: podáno v OK Ostrava

Anotace:

Jedná se o novostavbu pavilonu, který má sloužit jako depo a výstavní prostor pro národní kulturní památku - železniční motorový vůz Slovenská strela.

Pavilon je navržen jako ocelový skelet tvaru kosodélníku s plochou střechou a se skleněnou sloupko-příčkovou hliníkovou fasádou.
Hlavním nosným prvkem jsou dvoukloubové rámy, osazené na základové konstrukce. Příčle jsou tvořeny ze svařovaného průřezu I výšky 1,20 m. Sloupy jsou ze svařovaných truhlíků čtvercového, obdélníkového a lichoběžníkového průřezu.

Vytápění a větrání je řešeno teplovzdušné, zdrojem vytápění jsou tepelná čerpadla. VZT zařízení zajištuje stabilní podmínky vnitřního prostoru i v létě, kdy zařízení funguje jako klimatizace. Pro zajištění tepelné pohody jsou na jihozápadní fasádě osazeny automatické screenové rolety.

Architektonický návrh vychází z průmyslového vzhledu přiznané ocelové konstrukce, kombinující pouze antracitovou barvu ocelové konstrukce, sklo jako fasádu, šedý pohledový beton a žulovou dlažbu v interiéru, která přímo navazuje na venkovní plochy a působí tak jednotně.
Vnitřní prostor je záměrně řešen ve dvou úrovních, kdy horní úroveň má za cíl působit jako nástupiště nádraží a spodní úroveň je v rovině koleje a plně odkrývá krásu železničního motorového vozu Slovenská strela.

Uvnitř objektu je umístěna prosklená podesta na ocelové konstrukci, ze které je možné pozorovat vůz i z vyššího horizontu a lze tak obdivovat krásu celého vozu.
Pavilon je napojen na technickou kolej v areálu TATRA TRUCKS, umožňující přímé napojení na kolejovou dopravní síť.