Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Soběstačný dům Chimney

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Rostislav Kubíček č.č. 1005656
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:
 
Název firmy přihlašovatele: Vize Atelier, s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Brno

Anotace:

Základní ideou bylo využití maximálního potenciálu daného místa stavby jak z prostorového hlediska tak z energetického. Dům maximálně soběstačný z ekologických materiálů a v neposlední řadě za dostupné finance.