Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Michal Sedláček, Ph.D. č.č. 0008812
Obor (specializace): IG, IS, IM
Spoluautoři:
Ing. Petra Bařinová, KO-KA s.r.o.
Ing. Václav Stach, KO-KA s.r.o.
Název firmy přihlašovatele: KO-KA s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Praha

Anotace:

popis stavby, její účel

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem představuje unikátní stavební dílo na pražské stokové síti. Toto spadiště se ostatním podobným stavbám vymyká použitím spirálového obtoku splaškových vod.
Návrh výstavby nového spadiště na pražské stokové sítí vznikl z potřeby zrušení nevyhovujícího úseku stoky ve svažitém zalesněném území v Libni mezi ulicemi Nad Okrouhlíkem a Na Okrouhlíku. Stávající část holešovického sběrače je vedena skrze zahrádkářskou kolonii soustavou několika mělkých spadišť, které jsou ve špatném stavebně-technickém stavu a s nevyhovujícími průtočnými poměry.


Z tohoto důvodu bylo navrženo přeložení stoky do nové, lépe přístupné trasy, s překonáním výškového rozdílu jedním spádovým stupněm v nově vybudovaném spadišti. Z hlediska provozu je totiž snadnější údržba jednoho většího objektu než několika menších, zejména při lokalizace a identifikace případných závad.

popis konstrukce

Ze statického hlediska se jedná o dvě válcové skořepiny, které jsou propojeny schodišťovou deskou. Obě skořepiny jsou ve spodní části spadiště vetknuty do základové desky, kde navazují na uklidňovací komoru. V horní části jsou vetknuty do stropní desky a navazují na nátokovou část spadiště. Celková hloubka šachty je 36 m. Rozhodujícím zatížením pro návrh konstrukce byl hydrostatický tlak podzemní vody, který v úrovni základové desky dosahoval charakteristické hodnoty 230 kN/m2 (23 tun/m2).