Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanoviska ČKAIT k metodikám BIM agentury ČAS

Stanoviska ČKAIT k metodikám BIM agentury ČAS

Na zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2019 bylo odsouhlaseno zřízení připomínkového místa k výstupům Odboru koncepce BIM agentury ČAS a zřízena e-mailová adresa bim@ckait.cz na kterou se členové ČKAIT mohou přihlásit a zapojit se do připomínkování výstupů související s koncepcí BIM. Více k danému tématu v článku ČAS se podílí na zavádění BIM, který vyšel v z+i ČKAIT.

Zástupci ČKAIT podali následující připomínky (stav k 7.2.2020)

PS Název dokumentu Stanovisko/připomínky ČKAIT Stav dokumentu
ČAS Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE) Stanovisko Probíhá vypořádání připomínek
ČAS analýza platných právních předpisů upravujících obsah a rozsah dokumentace Stanovisko Stav neznám
Zveřejněný koncept
02 Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM Připomínky
Stanovisko po zveřejnění
Návrh vypořádání připomínek
Zveřejněno bez projednání
02 Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek Připomínky Návrh vypořádání připomínek
Zveřejněno bez projednání
02 BIM protokol Připomínky Návrh vypořádání připomínek
Zveřejněno bez projednání
02 Koncepce metodik a výstupů v oblasti ZVZ, smluv a projektového řízení Stanovisko s připomínkami Zveřejněno bez vypořádání a projednání připomínek
02 Koncept Český standard smlouvy pro výstavbu Stanovisko Probíhá vypořádání připomínek
02 Smluvní vzory pro stavby (DBB, DB) a metodiky projektové řízení (časové řízení a Claim management) Stanovisko s připomínkami Probíhá vypořádání připomínek
02 Obecná metodika pro řízení změn (Change management) Stanovisko Návrh vypořádání připomínek
Zveřejněno bez projednání
03 Užití dat BIM Nepřipomínkováno* zveřejněno
03 Rešerše klasifikačních systémů Nepřipomínkováno* zveřejněno
03 Doporučení expertní skupiny k rešerši Nepřipomínkováno* zveřejněno
03 Architektura DSS

Stanovisko s připomínkami

Stanovisko k verzi 0.3

Probíhá další kolo projednání připomínek
03 Správa DSS Stanovisko Návrh vypořádání připomínek
Nezveřejněno
05 Metodika pro SPŠ stavební Bez připomínek Zveřejněno

* dokumenty zveřejněné k připomínkování před ustanovením připomínkového místa ČKAIT.

Dále jsme předali Stanovisko k recenzního systému. Zatím bez reakce.