Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřícchův Hradec

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Milan Špulák, ČKAIT 0100074
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele: JPS Jindřichův Hradec s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

Jedná se o provedení stavebních úprav stávajícího objektu hvězdárny v Jindřichově Hradci s novu přístavbou vstupu a přednáškového sálu. Přístavba nového vstupu a přednáškového sálu je situována severně od stávající budovy, na kterou bude komunikačně navazovat. V rámci stavebních úprav ve stávajícím objektu dojde k rozebrání stávající kopule - bude přesunuta pro venkovní bezbariérové pozorování. Nově bude provedena kopule s větším poloměrem. U stávající terasy vlevo, budou provedena nadezdívka stávajících obvodových stěn do výšky 1,0 m a bude zde nově provedena konstrukce zatahovací střechy. Dále ve stávajícím objektu dojde k probourání nových otvorů propojující stávající objekt s nově navrhovanou přístavbou. Ve stávajících kancelářích v 1.NP kde je v současné době položeno PVC na dřevěné podlaze bude provedena nová podlaha a to včetně nové nášlapné vrstvy - PVC. Nově navrhovaná přístavba navazuje na stávající objekt, půdorysně tvaru přibližně obdélníků, na který v 1.NP navazuje přednáškový sál s kruhovým půdorysem. Přednáškový sál má průměr 12,0 m a jeho zastřešení je pomocí skládaného pláště ve tvaru kopule. Přístavba vstupu je navržena dvoupodlažní, zastřešení plochou střechou pomocí dřevěných sponkovaných vazníků, střešní krytina PVC-P folie. Pro bezbariérové propojení podlaží je v rámci stavebních úprav v objektu navržena nově vyrovnávající vertikální plošina