Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Systém zakládání RD

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. David Ryč č.č. 0402208
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:
Ing. Jan Kuncl 0400696
Ing. Veselý, 0401292
Ing. Lukáš Hanzlík
Ing. František Vaněk
Název firmy přihlašovatele: Rodinné stavby Ryč s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Ústí nad Labem

Anotace:

Optimalizace realizace RD pro zaručenou funkčnost přesahující životnost horní stavby.