Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TDS na druhou etapu Kampusu UK

TDS na druhou etapu Kampusu UK

Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Profousová
Kontakt
profousova@mt-legal.com
Typ inzerátu
Poptávka
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové realizuje předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále jen „VZ“ a „Konzultace“). Účelem Konzultace je seznámit potenciální dodavatele s připravovanou VZ, jejím aktuálním stavem a dalšími kroky Zadavatele. Kromě informování potenciálních dodavatelů (TDS) o VZ je účelem této Konzultace především získání relevantních a objektivních informací o kapacitách a možnostech potenciálních dodavatelů, tak aby mohl Zadavatel nastavit zadávací podmínky zadávacího řízení na VZ, které budou srozumitelné, po odborné stránce kvalitní, aktuální a splnitelné.. Informace o předběžné tržní konzultaci včetně výzvy k účasti v ní jsou k dispozici na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.cuni.cz/vz00004049. Registrace k předběžné tržní konzultaci bude umožněna do 24. 5. 2021, a to prostřednictvím registračního formuláře na adrese https://www.click4survey.cz/s4/43651/cdb74b6d.