Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Třídící a výrobní linka topných směsí

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Zdeněk Hrůza č.č. 1103652
Obor (specializace): Technologická zařízení staveb
Spoluautoři:
Ing. Libor Man
Název firmy přihlašovatele: RPS Ostrava a.s.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Ostrava

Anotace:

Inženýrský návrh a jeho řešení
Třídící a výrobní linka byla navržena pro společnost OKD a.s., Důl Darkov na základě vzrůstající potřeby na efektivitu výroby a vysokou popelnatost vyráběného produktu (energetického uhlí). Linka je navržena a podřízena technologii s ohledem na zvolený prostor a logistické možnosti obsluhy.
Vzhledem k původnímu systému míchání a úpravy paliv pomocí mobilních třídících strojů pohaněných spalovacími motory se dosáhlo zvýšení produktivity a snížení zatížení životního prostředí. Linka je složena ze strojů renomovaných světových výrobců v daném oboru (Neuenhauser, MMD, Rataj, Enelex…) zaručujících vysokou funkčnost a technickou úroveň odpovídající 21 stol.

Popis stavby a technická úroveň řešení:
Na otevřené skládce, kde dochází k výrobě produktu požadovaných parametrů je využíváno prané uhlí, uhelné kaly a proplástek.
Uhelné kaly, tak nacházejí další využití k efektivnímu míchání optimálních palivových směsí. Výrazně se tak zvyšuje produkce dolu a zpracovatelského závodu i s ohledem na všechny kvalitativní parametry uhlí (obsah popela, výhřevnost), které se v dnešní době prodávají.
Základem celého systému je třídící a drtící linka včetně speciálního softwaru-automatizovaného systému správy a systému online analýzy kvality uhlí.

Základní parametry:
• Kapacita výroby energetického uhlí 650 tis. t/rok
• Dopravní výkon linky 150 t/h
• Zpracovávaný materiál – prané uhlí, proplástek, uhelné kaly

Výhody:
• Důl může prodávat celou škálu těžené produkce (může být prodloužena životnost dolu)
• Výroba energetických směsí dle požadavků zákazníka
• Proces spalování uhlí v elektrárně se zefektivňuje (dochází k úsporám paliva)
• Snižování znečištění ovzduší vlivem provozu uhelných elektráren

Linka byla realizována v roce 2020 a je úspěšně provozována což dokazuje kvalitní schopnosti realizačního týmu firmy RPS a jeho schopnost aplikace nových technologií v tradičním úpravárenském odvětví.