Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Hradec Králové bude uskutečněna nejpozději do 3 měsíců po skončení opatření bránící jejímu pořádání

Valná hromada oblasti Hradec Králové bude uskutečněna nejpozději do 3 měsíců po skončení opatření bránící jejímu pořádání

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

oblastní kancelář Hradec Králové

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495406590, 724035703, email: ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz

POZVÁNKA

na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové,

která se uskuteční

v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové

Prezence od 13.00 hodin

Datum konání je závislý na aktuální epidemiologické situaci

Valná hromada bude uskutečněna nejpozději do 3 měsíců po skončení opatření bránící jejímu pořádání

O aktuální situaci budete informováni e-mailem a oznámením na stránkách ČKAIT www.ckait.cz

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Svou účast člen níže potvrdí.

Návrh programu jednání

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Představení kandidátů do výboru oblasti
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Volba členů výboru oblasti na roky 2021 - 2023, průběžná volba do přenosné schránky
 6. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec Králové v roce 2020 a informace o plánu činnosti pro rok 2021
 7. Zpráva Dozorčí rady
 8. Vystoupení nově zvoleného předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 9. Volba kandidátů do Dozorčí komise na roky 2021 - 2023
 10. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů
 11. Vyhlášení výsledků voleb
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

V Hradci Králové dne 2. 3. 2021

Ing. Milan Havlišta, aut. Ing.

předseda oblasti

 Hradec Králové

 

Termín
Celková kapacita
200
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 195
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601167 František Zima
2 0601177 Ing. Pavel Matys
3 0601823 Ing. Petr Molnár
4 0600384 Ing. Jana Dvořáčková
5 0600168 Ing. Josef Andrš