Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada OK ČKAIT Brno 2021 odložena

Valná hromada OK ČKAIT Brno 2021 odložena

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se Valná hromada oblasti Brno v termínu 21. 1. 2021 konat nebude. Náhradní termín konání VH bude včas oznámen.

07. 01. 2021