Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Videa z vybraných oceněných staveb v Ceně Inženýrské komory

Videa z vybraných oceněných staveb v Ceně Inženýrské komory

Cena Inženýrské komory 2016 - 2018
 
 
Cena Inženýrské komory 2016 - Obnova kláštera premonstrátů Teplá
Ing. Aleš Marek, Ing. arch. Petr Okleštěk, Ing. Ivan Hodek (AED project, a. s.)
 
 
Cena Inženýrské komory 2012 - Koncová odlehčovací komora kmenové stoky „C“ v Praze-Bubenči
Ing. Michal Sedláček, Ph.D., Ing. Pavel Fatka (KO-KA, s. r. o.)
 
 
Cena Inženýrské komory 2009 - Rekonstrukce Znojemského viaduktu
Ing. David Kmošek, Ing. Karel Pukl, Ing. Pavel Lhotský (SUDOP Brno, spol. s r.o.)
 
 
Cena Inženýrské komory 2004 - Ocelová konstrukce zastřešení O2 arény
Ing. Vladimír Janata, Csc. (EXCON, a.s. Praha)