Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vinařství ve Velkých Pavlovicích - SO 02 Vinotéka

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Jiří Kuňák, ČKAIT 1302329
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: OK Atelier s.r.o.
Autor díla: lng. arch. Radim Vrána
Hlavní projektant: Ing. Dalibor Klusáček
Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Ve stávajícím zemědělském areálu investor požadoval provést objekt výrobní haly pro vinařskou výrobu, včetně samostatného objektu vinotéky. Výrobní hala je dispozičně členěna na administrativní a provozní část haly s podsklepenými prostory, které navazují na podzemní krček, který je spojnicí haly s vinotékou.

Stavba vinotéky byla navržena jako organický protipól ke strohé výrobní hale vinařství. Investorem zadaný půdorys čtverce 15x15 m byl za účelem panoramatického výhledu do krajiny zaoblen ve dvou protilehlých rozích. Stavba tak získala na dynamice a kráse organického tvaru. Zastřešení půdorysu mandlovitého tvaru je řešeno střechou z dřevěných panelů s proměnným sklonem, nahrazující tak logicky vzniklou zborcenou plochu.

Konstrukce střechy hraje dominantní prostorovou a výtvarnou úlohu. Její tvar evokuje vzletnost jako opojení vínem. Na tvar střechy rozměrově navazují okenní otvory i kladení dlažby.Gradace střechy a oken směřuje návštěvníka k hlavnímu vchodu. Interiér I ze vnímat jako prostor vymezený půvabem vnitřního vizuálního působení konstrukce.