Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodní svět Velké Karlovice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. David Blažek, ČKAIT 1302318
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing. Radovan Valenta
Název firmy přihlašovatele: PSG Construction a.s.,
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Společnost PSG Construction a.s. realizovala jako generální dodavatel soubor objektů areálu Vodního světa, včetně potřebné dopravní a inženýrské infrastruktury, zahrnující objekt Vodního světa s venkovním tobogánem, saunovým světem, areálové komunikace, zpevněné plochy a opěrné stěny, areálovou dešťovou kanalizaci, retenční a požární nádrž, areálovou splaškovou kanalizaci, areálový vodovod, areálový NTL plynovod, areálové rozvody NN, areálové sdělovací a zabezpečovací rozvody, areálové venkovní osvětlení, vrty a rozvody pro tepelné čerpadlo, terénní a sadové úpravy, oplocení, vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Stavba Vodního světa dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně s ní tvoří jeden funkční celek. Celý objekt je postaven z přírodních materiálů, kterému dominuje kámen a dřevo (sibiřský modřín) v kombinaci s hliníkovým systémem výplní otvorů. Obzvlášť originálním způsobem jsou řešené sauny ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a jsou tak architektonickým doplňkem celé stavby. Celý areál je řízen vyspělou technologií zabírající celé podzemní podlaží hlavního objektu.

Z dispozičního hlediska 1.NP obsahuje vstupní halu, šatny a sociální zařízení návštěvníků, bazénovou halu s relaxačním bazénem, dětským bazénem a vířivkou. Dále technické a provozní zázemí bazénu s šatnami zaměstnanců, sklady, masérnami a barem. Bazénová hala je opticky i fyzicky propojena přes terasu s okolní krajinou. 2.NP je provozně rozděleno na dvě části. Provozní část je přístupná zaměstnancům po schodišti z technického zázemí objektu. Veřejná část – galerie s odpočívárnou pro návštěvníky je přístupná po schodišti z bazénové haly. 1.PP objektu obsahuje technické zázemí a je přístupno po schodišti z provozního zázemí objektu. Z hlediska užívání stavby imobilními zákazníky popř. osobami se sníženou schopností pohybu je objekt Vodního světa řešen bezbariérově.