Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2023

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví RSS Hradec Králové

vypisuje

20. jubilejní ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2023

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.

Cílem soutěže

je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.

Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2023. Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

Propozice soutěže a přihláška viz příloha

15. 02. 2023