Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení XIII. ročníku Ceny ČKAIT Plzeňského kraje

Vyhlášení XIII. ročníku Ceny ČKAIT Plzeňského kraje

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2022

Vyhlášení XIII. ročníku soutěže

Vyhlašovatel Ceny ČKAIT

Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – oblast Plzeň (Plzeňský kraj)

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň

v součinnosti se Stavbou roku Plzeňského kraje

 

Poslání soutěže

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavební praxi.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby, jejich části, dílčí technická řešení, projekty, výpočty a návrhy, technická a technologická zařízení, vybavení a technologie. Cílem soutěže je seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Cena je předávána přímo autorizovaným osobám ČKAIT – projektantům a stavitelům.

 

Kritéria soutěže

Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:

 • původnost řešení
 • přínos životnímu prostředí
 • funkčnost řešení
 • technickou úroveň řešení
 • použití nové technologie
 • schopnost aplikace a realizace

V hodnocení předložených návrhů nejsou rozlišovány obory a účely stavby, ale celkové řešení, technický návrh a přínos pro stavebnictví, techniku, realizaci a prostředí.

 

Vyhodnocení soutěže

 1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede pětičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT. Hodnotitelskou porotu, dále jen porotu, jmenuje výbor OK Plzeň. Výbor oblasti má možnost počet a složení členů poroty změnit.
 2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání. Porota zahajuje svou činnost 19. 6. 2023.
 3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty do 15. 8. 2023 výboru OK Plzeň.
 4. Porota nominuje vybrané soutěžní návrhy pro zařazení do propagace a do součinnosti pro soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2022 k 22. 6. 2023.
 5. Nominovaní v soutěži – autoři vyhodnocených inženýrských návrhů – obdrží při vyhlášení výsledků soutěže:
  • videomedailonek stavby s nominačním hodnocením
  • zarámovaný certifikát
  • referenční list (A4) s nominačním hodnocením pro vložení do prezentačních materiálů.
 6. Držitel Ceny ČKAIT Plzeňského kraje (vychází z nominací, tj. video) obdrží při vyhlášení výsledků soutěže:
  • skleněnou plastiku
  • zarámovaný certifikát pro vítěze
  • referenční list s vyjádřením poroty pro vítěze ve formátu A4 pro vkládání do prezentačních materiálů.
07. 03. 2023