Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výzva členům

Výzva členům

Kancelář ČKAIT vyzývá všechny členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků , kteří neoznámili změnu adresy bydliště či změnu kontaktní adresy, aby v souladu s §6 odst. 5 písm. b) Profesního a etického řádu ČKAIT tak učinili. Jedná se především o tyto autorizované osoby: