Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

zastavěna plocha

zastavěna plocha

Dobrý den, stavební zákon používá - zejména v § 103 a 104 - termín ZASTAVĚNÁ PLOCHA. Mohl bych Vás poprosit o správnou definici tohoto termínu, případně kde je možné tuto definici najít? Předpokládám, že nějaká definice existuje, možná je jich i víc (statistický úřad, oceňování nemovitostí, katastr...), ale tuším, že budou spíše pouze obecné (něco jako ortogonální průmět fasády domu). U většiny domů to bude jistě dostačující, nicméně - uvedu příklad - dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového tvaru. Vnější obrys základových pasů 17,2x8,2m, vyzdění hrubé stavby 17,0x8,0m. Následně je dům zateplen - v rovině soklu nad terénem tl. 0,15m, 1.NP tl. 0,2m a ve 2.NP je provětrávaná fasáda a tl. zateplení a obkladu bude 0,3m na každou stranu. Jaká je zastavěná plocha domu? Jakou roli by ještě sehrál přesah střechy?
A budu pokračovat... Na jedné straně domu bude v úrovni 1.NP zastřešená terasa a teoreticky se třemi možnostmi konstrukčního řešení - 1) podepřená 4 sloupy nezávise na konstrukci RD (byť se dotýká fasády RD), 2) zastřešení terasy je součástí konstrukce stropu 1.NP rodinného domu a navíc je podepřeno 2 sloupy ve vzd. 3,0 m od fasády; 3) stejně jako od 2, ale přesah střechy je místo podepření zavěšen šikmými táhly z horní části fasády 2.NP. Změní se zastavěná plocha RD v některém z těchto případů?
Ptám se na to především s ohledem na rozhodnutí, kdy je ještě RD možné pouze ohlásit a stavět svépomocí (do 150 m2 zastavěné plochy) a kdy už je třeba stavební povolení se všemi dalšími důsledky.
Předem děkuji za Vaši odpověď.