Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkouška odborné způsobilosti

Zkouška odborné způsobilosti

POZOR!
K přípravě na zkoušky odborné způsobilosti do června 2023 je možné použít 17. i 18. vydání publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zák. č. 360/1992 Sb.