ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
1. 11. 2014 Komora podepsala se společností T-Mobile nové podmínky smlouvy. Nové podmínky upravují tarify a jejich ceny. Podstatným způsobem snižují cenu neomezeného tarifu, dále upravují ceny a názvy mobilního zvýhodnění a mobilního internetu.

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

Zdarma roční přístup k elektronické verzi časopisu Materiály pro stavbu

Kancelář Komory
Vyjednali jsme pro vás (naše členky a členy) roční přístup k elektronické verzi časopisu Materiály pro stavbu včetně archivních čísel ZDARMA. Pokud máte o časopis zájem, tak se registrujte na stránce časopisu.

Pozvánka na veletrh FOR ARCH 2015

Středisko vzdělávání a informací
Zveme Vás na 26. mezinárodní veletrh, který se koná ve dnech 15. – 19. 9. 2015 na výstavišti PVA EXPO, Praha 9-Letňany. Více informací naleznete v Termínové listině: veletrh FOR ARCH 2015, konference Stavby a stavbyvedoucí (včetně celodenního poradenství zdarma).

Odborná exkurze – Návštěva kláštera Teplá

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Oblast České komory autorizovaných inženýrů a techniků Karlovarského kraje a oblastní pobočka Českého svaz stavebních inženýrů Karlovy Vary Vás osobně, Vaše rodinné příslušníky, případně Vaše přátele, zvou k návštěvě rekonstruovaného Kláštera v Teplé. Návštěvu kláštera spojíme s návštěvou varhanního koncertu předního českého varhaníka mistra Jaroslava Tůmy. Více najdete v termínové listině http://www.ckait.cz/content/odborna-exkurze-navsteva-klastera-tepla

Skriptum "Železobetonové konstrukce I - Příklady" v OK Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
OK Plzeň oznamuje, že zprostředkovává prodej skripta FAV ZČU Plzeň "Železobetonové konstrukce I - Příklady" Ing. Jiřího Šmejkala, CSc., za 150,- Kč. Ve skriptu jsou na nejčastějších příkladech uvedeny a vysvětleny metody pro navrhování betonových prvků podle současných trendů a platných norem. Anotace: Příklady navrhování železobetonových konstrukcí s tabulkovým přehledem návrhové problematiky. Ve skriptu jsou nejčastější příklady návrhu železobetonového průřezu, prvku a v tabulkách základní návrhové postupy a návrhové pomůcky.

Přístupnost českých technických norem

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě odmítá kroky zhoršující přístup k českým technickým normám

Stanovisko ČKAIT ke zvýšení poplatků za poskytování norem Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z důvodu zvýšení příjmů státního rozpočtu přijaté představenstvem ČKAIT 22. 5. 2015

PRO PAMÁTKY

Kancelář Komory
ROK INDUSTRIÁLNÍCH PAMÁTEKRok 2015 byl vyhlášen Evropským rokem industriálního a technického dědictví. Jedním z cílů projektu je upozornit na jedinečnost těchto památek a vyzdvihnout jejich hodnotu. Zároveň by měl napomoci sdílení zkušeností a podpořit spolupráci mezi všemi, kteří o tyto památky pečují, především mezi neziskovkami,dobrovolníky nebo městy.
Syndikovat obsah