ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
1. 11. 2014 Komora podepsala se společností T-Mobile nové podmínky smlouvy. Nové podmínky upravují tarify a jejich ceny. Podstatným způsobem snižují cenu neomezeného tarifu, dále upravují ceny a názvy mobilního zvýhodnění a mobilního internetu.

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

Pozvánka na odbornou konferenci

Konference Nová zelená úsporám v roce 2015

2. výzva pro rodinné domy a 1. výzva pro bytové domy v Praze

Jak efektivně využít dotační program?

 

Termín: 14.4.2015 od 10 hodin
Místo: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 www.masarykovakolej.cz
 

Stavební veletrhy Brno 2015

Kancelář Komory
Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě Stavebního veletrhu IBF 2015, který se bude konat ve dnech od 22. 4. 2015 do 25. 4. 2015 na brněnském výstavišti. Chcete-li využít tohoto pozvání, zaregistrujte se podle následujícího návodu. Registrační kód je: PROMOCKAIT Postup registrace:

Světlo v architektuře 2015

Kancelář Komory
V dubnu 2015 se bude v Praze konat čtvrtý ročník specializované výběrové výstavy svítidel, designu a příslušenství Světlo v architektuře. Tato výjimečná akce, které se zúčastní pouze vybrané společnosti z oboru, je určena především architektům, projektantům, stavebním inženýrům a developerům z celé České republiky.

Připomínky k technické novele Pražských stavebních předpisů

Oblastní kancelář Praha
Výbor oblasti Praha ČKAIT informuje členskou základnu o zpracovaných připomínkách k technické novele Pražských stavebních předpisůPřipomínky (PDF) 

XXII. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb Grand Prix architektů 2015

Kancelář Komory
Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce.Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude na vernisáži dne 19. května 2015 v Národní galerii ve Veletržním paláci Dukelských hrdinů 47, Praha 7 od 19.00 hodin.Výstava od 20. května – 14. června 2015 v prostorách NG.WWW prezentace

Pojištění neaktivních AO

Kancelář Komory
Rozhodnutím představenstva ČKAIT byli od 09/2014 vráceni na seznam pojištěných osob Rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT i neaktivní členové ČKAIT. Neaktivní člen ČKAIT je autorizovaná osoba, která z nějakých důvodů nevykonává autorizovanou činnost - má pozastavenou autorizaci, osoba starší 70 let, která ukončila aktivní činnost a je osvobozena od placení členských poplatků.
Syndikovat obsah