ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Výbor oblasti Praha ČKAIT upozorňuje na nedostatky nařízení č. 10/2016 hlavního města Prahy (tzv. pražské stavební předpisy)

Oblastní kancelář Praha
Nedostatky nařízení č. 10/2016 hlavního města Prahy (tzv. pražské stavební předpisy), kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze s účinností od 1. 8. 2016

Publikace Stavební zákon č. 183/2006 ve znění podle stavu k 15. 4. 2016 v OK Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji tištěné výtisky Stavebního zákona č. 183/2006 ve znění dle stavu k 15. 4. 2016. Ke dni 1. 4. 2016 byl stavební zákon celkem 15x novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona (po zapracování všech změn) k tomuto datu. V textu úvodního komentáře je přehled a informace k vybraným novelám. Autoři: Petr Serafín. Jana Machačková (úvod), form. A 5, V2, str. 176, Praha: IC ČKAIT 2016. Cena pro AO: 160 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 210,- Kč.

PROFESIS.cz – přednášky z Inženýrského dne 2016

Středisko vzdělávání a informací
V červnu 2016 byla do Profesního informačního systému ČKAIT zařazena videa přednášek z Inženýrského dne 2016 – VODA – POVODNĚ – SUCHO, který se konal 20. 4. 2016 v rámci Stavebních veletrhů Brno.

Prázdninový provoz v domě ČKAIT v Praze

V době od 1. 7. - 31. 8. 2016 bude dům otevřen od 7.00 do 18.00 hodin. Také v této době bude přerušen provoz právní poradny a poradny pro bezbariérové řešení staveb. Poradna na bezbariérové řešení staveb na neodkladné dotazy po dohodě odpoví elektroniky.

Sleva pro členy ČKAIT na BIM software Autodesk

Vážení členové, dovolujeme si Vás informovat, že do 22.7.2016 můžete využít akce na zvýhodněný vstup do světa moderního BIM projektování. V rámci této akce získáte za sníženou cenu BIM software Autodesk a k tomu zaškolení s certifikací Autodesku, bonus nástroje a plnou technickou podporu zúčastněných partnerů Autodesku. Můžete tak snáze vstoupit do světa BIM, nebo doplnit své vybavení pro budoucí projekty. Nabídka akce Nastartujte BIM je členěna do několika úrovní lišících se složením a cenou. Nastartujte BIM - Varianta 1

Novela autorizačního zákona k 1. 5. 2016

V návaznosti na novelu zákona o uznávání odborné kvalifikace č. 126/2016 Sb., došlo i ke změně některých ustanovení autorizačního zákona. Úplné znění najdete na http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon

Navrhování nosných konstrukcí - NOVINKA

Středisko vzdělávání a informací
Upozorňujeme na nově vydanou publikaci Navrhování nosných konstrukcí, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT.Publikace je ZDARMA pro autorizované osoby v oborech pozemní stavby, statika a dynamika staveb. Vyzvednout lze pouze osobně na regionálních/oblastních kancelářích ČKAIT.Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Stavba roku Středočeského kraje 2016

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spolu vypisovatelů soutěže. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní
Syndikovat obsah