Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
13. 6. 2013 Komora podepsala se společností T-Mobile novou smlouvu. V podstatě prodlužuje původní smlouvu, ale za ještě výhodnějších podmínek a s neomezeným tarifem. Proč zvolit T-Mobile Program? Postup pro získání výhod z T-Mobile Programu Informace o cenách a podmínkách T-Mobile Programu

Bezpečná cena - monitoring médií 4. 9. až 5. 10.

Kancelář Komory
Zbyněk Fiala: Projekty a důvěra - 8. 9. 2012 (parlamentnilisty.cz) Projektanti závidí lékařům, protože nedokázali najít efektivní způsob, jak upozornit na své mizerné příjmy. Mají také stávkovat? Jenže není práce, a tak si toho možná nikdo nevšimne. Všeobecná nedůvěra, kterou plodí zkorumpované prostředí, tvoří zásadní překážky pro projekty, které mají smysl.

Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku

Kancelář Komory
Uzávěrka přihlášek k účasti v 11. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku, jejímž odborným garantem je mj. ČKAIT, se blíží! Přihlášku je potřeba doručit na adresu organizátora, společnost TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2, nejpozději 5. 5. 2014. Pro více informací a přihláškovou dokumentaci klikněte na banner akce.

POZVÁNKA

Tisková zpráva

6/2014

Praha, 18. 4. 2013

Na Stavební veletrhy Brno 2014 22. 4. – 26. 4. 2014

Letní stáže ve firmách

Kancelář Komory
Komora se rozhodla tímto zveřejněním podpořit program, který se týká praxe absolventů vysokých škol. Má umožnit zvýšit možnost uplatnění absolventů v praxi.

Zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání VZ

Zákon o veřejných zakázkách

Legislativní komise ČKAIT informuje členskou základnu o možném zapojení autorizovaných osob od 1.1.2014 do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (po technické novele č. 341/2013 Sb.) (dále jen „ZVZ“)

Vyhlášení 11. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2014

Kancelář Komory
Poslání soutěže

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2014

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 29. března 2014 v 9.30 hod. Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, Náměstí 14. října 82/16, Praha 5 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2014 Přítomni: 192 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Problematika oprávnění autorizovaných osob ČKAIT zpracovávat územní plány

Předseda ČKAIT se v červnu 2013 následujícím dopisem obrátil na ředitele odboru územního plánování MMR ČR:
Syndikovat obsah