Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
13. 6. 2013 Komora podepsala se společností T-Mobile novou smlouvu. V podstatě prodlužuje původní smlouvu, ale za ještě výhodnějších podmínek a s neomezeným tarifem. Proč zvolit T-Mobile Program? Postup pro získání výhod z T-Mobile Programu Informace o cenách a podmínkách T-Mobile Programu

Stav projektových společností v roce 2014 a výhled na rok 2015

V roce 2014 se očekává mírný růst objemu projektových prací a to o 2,9 %. Objem růstu bude vycházet jak z veřejných, tak i soukromých investic. V roce 2015 se předpokládá další mírné zlepšení.

Pokud jde o přípravu projektů, větší růst by měl nastat u společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím. Výsledky ukazují, že by se objem projektových prací v roce 2015 mohl zvýšit o 3,7 %.

České stavebnictví v polovině roku 2014 a faktory dynamiky stavebnictví pro další období

  1. České stavebnictví zaznamenává v roce 2014, poprvé od roku 2008, nečekaný růst výkonu. Na začátku roku to bylo z důvodů příznivých klimatických podmínek, ale také zvýšením počtu nových zakázek. Předpokládá se, že v roce 2014 by se měly zastavit předchozí výrazné propady a rok 2014 by měl být prvním rokem stabilizace českého stavebnictví. Ke konci roku se očekává mírný růst celého sektoru a to o 0,6-0,7 procenta. V příštím roce o dalších 2,9 procenta.

NOVÉ technické požadavky na stavby v Praze

Středisko vzdělávání a informací
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července 2014 vydat Nařízení č. 11, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Nařízením č. 11 se mj. ruší vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a další předpisy. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Text návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Odpověd ministra zemědělství

Kancelář Komory
Mezinárodní konference Městské inženýrství 2013 v Karlových Varech byla na téma "Povodeň a město" a poskytla přínosné závěry. Český svaz stavebních inženýrů s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků odeslali ministrovi společný pohled na budování systému protipovodňových opatření v České republice s využitím závěrů konference. V příloze najdete odpověď ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Kvartální analýza českého stavebnictví

Kancelář Komory
Aktuální informace o dění na stavebním trhu nám poskytli: 1) Investoři - veřejní i privátní (developeři rezidenční, office a průmyslových nemovitostí) 2) Projektové firmy 3) Stavební společnosti Na níže uvedeném odkazu je také možné stáhnout fotografie z největšího Setkání lídrů českého stavebnictví 2014, kterého se zúčastnilo přes 450 vedoucích představitelů stavebních, investorských a projektových společností. http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=26
Syndikovat obsah