ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Prázdninový provoz v domě ČKAIT v Praze

V době od 1. 7. - 31. 8. 2016 bude dům otevřen od 7.00 do 18.00 hodin. Také v této době bude přerušen provoz právní poradny a poradny pro bezbariérové řešení staveb. Poradna na bezbariérové řešení staveb na neodkladné dotazy po dohodě odpoví elektroniky.

Sleva pro členy ČKAIT na BIM software Autodesk

Vážení členové, dovolujeme si Vás informovat, že do 22.7.2016 můžete využít akce na zvýhodněný vstup do světa moderního BIM projektování. V rámci této akce získáte za sníženou cenu BIM software Autodesk a k tomu zaškolení s certifikací Autodesku, bonus nástroje a plnou technickou podporu zúčastněných partnerů Autodesku. Můžete tak snáze vstoupit do světa BIM, nebo doplnit své vybavení pro budoucí projekty. Nabídka akce Nastartujte BIM je členěna do několika úrovní lišících se složením a cenou. Nastartujte BIM - Varianta 1

Novela autorizačního zákona k 1. 5. 2016

V návaznosti na novelu zákona o uznávání odborné kvalifikace č. 126/2016 Sb., došlo i ke změně některých ustanovení autorizačního zákona. Úplné znění najdete na http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon

Navrhování nosných konstrukcí - NOVINKA

Středisko vzdělávání a informací
Upozorňujeme na nově vydanou publikaci Navrhování nosných konstrukcí, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT.Publikace je ZDARMA pro autorizované osoby v oborech pozemní stavby, statika a dynamika staveb. Vyzvednout lze pouze osobně na regionálních/oblastních kancelářích ČKAIT.Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Stavba roku Středočeského kraje 2016

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spolu vypisovatelů soutěže. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní

DVD Dopravní stavby 2016 - k vyzvednutí ZDARMA pro vybrané AO

Středisko vzdělávání a informací
Upozorňuje na nově vydané DVD Dopravní stavby - Systém jakosti XV 2016. Vybrané obory autorizace: - dopravní stavby, - mosty a inženýrské konstrukce, - geotechnika a městské inženýrství si mohou DVD vyzvednout na regionálních/oblastních kancelářích ČKAIT ZDARMA proti podpisu Licenčních podmínek (v příloze).

Studentská soutěž ČKAIT - vyhlášení výsledků

Neznámý zdroj
Do studentské soutěže ČKAIT o Návrh variabilního konferenčního sálu ČKAIT bylo přijato celkem 17 návrhů.Do 2. kola postoupilo 7 návrhů:11552 3708 47967 5992 A56s4f GDIBN13W P1M6P5E Na druhém zasedání poroty, které proběhlo dne 6. 6. 2016, bylo určeno pořadí prvních tří návrhů:

Město a konverze industriálních areálů Téma 21. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2016

Tisková zpráva

5/2016

Praha, 4. 6. 2016

Město a konverze industriálních areálů

Téma 21. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2016

 

Syndikovat obsah