ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Celoživotní vzdělávání

Verze pro tiskVerze pro tiskCeloživotní vzdělávání ČKAIT umožňuje udržovat krok s technickým a vědeckým pokrokem

Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Asi polovina poznatků v jednotlivých oborech a specializacích zastarává v průměru během 5 až 7 let. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.

Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem. Je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn, umožňuje udržovat krok s technickým a vědeckým pokrokem.

Projekt CŽV řídí komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Informační systém o projektu CŽV zajišťuje středisko vzdělávání a informací.

(Projekt CŽV je realizován již od roku 2001, více v historii)

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů Celoživotního vzdělávání ČKAIT je možné nalézt v on-line databázi StavEduk.

Informace pro členy ČKAITInformace pro pořadatele vzdělávacích akcí
Uzávěrka přihlášek vzdělávacích programů je vždy do 30. dubna a 31. října každého roku na následující pololetí.

Přihlášení vzdělávacího programu do databáze StavEduk je od 1. 1. 2013 zpoplatněno částkou 600 Kč plus DPH za jeden termín (tj. jeden řádek, jedna akce, jedno místo) uvedený v databázi nebo v katalogu.


Pověřený pracovník ČKAIT

Dotazy, týkající se projektu CŽV ČKAIT, můžete směrovat na: Ivana Peřková, tel. 227 090 213, 227 090 211, e-mail: iperkova@ckait.cz