ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Právní poradna ČKAIT

Právní poradna bude i v druhém pololetí 2019 omezena na každou druhou středu. Čas zůstává nezměněn - od 15 do 17 hodin. Místo také nezměněno - kancelář ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2. V těchto hodinách mohou členové ČKAIT konzultovat své problémy osobně, nebo po telefonu na čísle 227 090 111. Emailové dotazy na ckait@ckait.cz mohou být zasílány průběžně, právní poradce na ně odpoví podle svých možností.

Poradna bude tyto středy: 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.2019

Placení členských poplatků za rok 2019

Kancelář Komory

V roce 2019 bude na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou.
Termín zaplacení je do 31. března 2019.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Právní poradna ČKAIT

Právní poradna bude v prvním pololetí 2019 omezena na každou druhou středu. Čas zůstává nezměněn - od 15 do 17 hodin. Místo také nezměněno - kancelář ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2. V těchto hodinách mohou členové ČKAIT konzultovat své problémy osobně, nebo po telefonu. Emailové dotazy mohou být zasílány průběžně, právní poradce na ně odpoví podle svých možností.

Poradna bude tyto středy: 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6. V prázdninových měsících právní poradna není. Termíny na druhé pololetí se připravují.

Formuláře

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Kancelář Komory

Záštitu ČKAIT uděluje představenstvo ČKAIT, předseda, místopředsedové, výbor oblasti nebo předseda oblasti. Podmínky záštity stanoví všeobecné zásady (příloha).
V příloze najdete také žádost o udělení záštity ČKAIT. Vyplněný, podepsaný formulář žádosti ČKAIT a podepsané všeobecné zásady zasílejte poštou na adresu ČKAIT Praha, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.