ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Zpracováváme různé druhy osobních údajů, zejména členů ČKAIT a dále zaměstnanců, obchodních partnerů i dalších osob. Platí tedy i pro nás
Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Placení členských poplatků za rok 2018

Kancelář Komory

V roce 2018 bude na zaplacení členského poplatku odeslána faktura k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží fakturu poštou. Termín zaplacení i číslo účtu zůstávají stejné, variabilní symbol je číslo vystavené faktury – informace bude rovněž zveřejněna na úřední desce na webových stránkách ČKAIT. Uhrazený členský příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu. Dokladem o zaplacení poplatku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu.

Formuláře

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Kancelář Komory

Záštitu ČKAIT uděluje představenstvo ČKAIT, předseda, místopředsedové, výbor oblasti nebo předseda oblasti. Podmínky záštity stanoví všeobecné zásady (příloha).
V příloze najdete také žádost o udělení záštity ČKAIT. Vyplněný, podepsaný formulář žádosti ČKAIT a podepsané všeobecné zásady zasílejte poštou na adresu ČKAIT Praha, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Kancelář Komory

Každou lichou středu v domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 5. patro, v době mezi 15:00 a 17:00 hod. V této době je možné vznášet i telefonické dotazy na čísle 227 090 211. Dotazy zodpovíme i emailem, kontakt estropkova@ckait.cz

PŘÍSTUP K ČSN V ROCE 2010 a dalších letech

Kancelář Komory

V roce 2010 a dalších letech bude přístup do ČSN online zajišťovat přímo ÚNMZ, - na webu http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line si službu (jednu z nabízených) můžete online objednat. Rok 2009 byl přechodný a poslední, kdy Komora přístup ke stavebním normám zprostředkovávala.