Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Úřední deska

07. Prosinec 2020

Placení členských příspěvků

V roce 2021 bude na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou.
Termín zaplacení je do 31. března 2021.

20. Únor 2020

Výzva členům

Kancelář ČKAIT vyzývá všechny členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků , kteří neoznámili změnu adresy bydliště či změnu kontaktní adresy, aby v souladu s §6 odst. 5 písm. b) Profesního a etického řádu ČKAIT tak učinili. Jedná se především o tyto autorizované osoby:

07. Leden 2019

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

19. Srpen 2016

Formuláře

Formuláře žádostí o udělení, obnovení, pozastavení, zrušení autorizace. Formulář žádost o slevu seniora, žádosti o prominutí členského příspěvku.

02. Září 2013

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Záštitu ČKAIT uděluje představenstvo ČKAIT, předseda, místopředsedové, výbor oblasti nebo předseda oblasti. Podmínky záštity stanoví všeobecné zásady (příloha).
V příloze najdete také žádost o udělení záštity ČKAIT. Vyplněný, podepsaný formulář žádosti ČKAIT a podepsané všeobecné zásady zasílejte poštou na adresu ČKAIT Praha, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

27. Duben 2010

PŘÍSTUP K ČSN V ROCE 2010 a dalších letech

V roce 2010 a dalších letech bude přístup do ČSN online zajišťovat přímo ÚNMZ (od 2018 ČAS), - na webu si službu (jednu z nabízených) můžete online objednat. Rok 2009 byl přechodný a poslední, kdy Komora přístup ke stavebním normám zprostředkovávala.