Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Úřední deska

15. Prosinec 2020

Placení členských příspěvků

V roce 2023 bude na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou.
Termín zaplacení je do 31. března 2023.

19. Srpen 2020

Formuláře

Formuláře žádostí o udělení, obnovení, pozastavení, zrušení autorizace. Formulář žádost o slevu seniora, žádosti o prominutí členského příspěvku.

07. Leden 2019

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

02. Září 2013

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Záštitu ČKAIT uděluje představenstvo ČKAIT, předseda, místopředsedové, výbor oblasti nebo předseda oblasti. Podmínky záštity stanoví všeobecné zásady (příloha).
V příloze najdete také žádost o udělení záštity ČKAIT. Vyplněný, podepsaný formulář žádosti ČKAIT a podepsané všeobecné zásady zasílejte poštou na adresu ČKAIT Praha, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.