Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Úřední deska

04. Prosinec 2023

Placení členských příspěvků

V roce 2024 bude na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou.
Termín zaplacení je do 31. března 2024.

19. Srpen 2023

Formuláře

Formuláře žádostí o udělení, obnovení, pozastavení, zrušení autorizace. Formulář žádost o slevu seniora, žádosti o prominutí členského příspěvku.

02. Srpen 2023

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Záštitu ČKAIT uděluje představenstvo ČKAIT, předseda, místopředsedové, výbor oblasti nebo předseda oblasti. Podmínky záštity stanoví všeobecné zásady (příloha).
V příloze najdete také žádost o udělení záštity ČKAIT. Vyplněný, podepsaný formulář žádosti ČKAIT a podepsané všeobecné zásady zasílejte poštou na adresu ČKAIT Praha, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

01. Srpen 2023

Informace o zákonu o ochraně oznamovatelů

1. srpen 2023 je dnem účinnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Ten adaptuje do České republiky směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 Unie o zavedení systému ochrany oznamovatelů a zajištění role prošetřovatele.

07. Leden 2019

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)