Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko autorizací ČKAIT

SAStředisko autorizací
Středisko autorizací v sobě zahrnuje:  přijímání žádostí o udělení autorizace, vlastní autorizační proces, výkon činností občany EU.


Vedoucí střediska
Irena Meryová  tel. 227 090 113, 733 156 400, e-mail: imeryova@ckait.cz

Obecné informace ohledně autorizačního procesu
Jana Vráblíková  tel. 602 211 386, e-mail: jvrablikova@ckait.cz

 

Kontakty na zkušební místa

Kontakty pro příjem žádostí prostřednictvím oblastních kanceláří

ČKAIT
Vytvořeno: 28. 07. 2022

Formuláře k autorizaci

ČKAIT
Vytvořeno: 02. 04. 2015

Autorizace ČKAIT

ČKAIT
Vytvořeno: 01. 01. 2024

Autorizační zákon

ČKAIT
Vytvořeno: 20. 04. 2023

Pravidla pro použití razítka

ČKAIT
Vytvořeno: 14. 05. 2019

Rozsah oborů a specializací

ČKAIT
Vytvořeno: 25. 02. 2020

Uznávání odborných kvalifikací po Brexitu

ČKAIT
Vytvořeno: 02. 04. 2015

Uznávání v rámci EU