Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko autorizací ČKAIT

SAStředisko autorizací
Středisko autorizací v sobě zahrnuje:  přijímání žádostí o udělení autorizace, vlastní autorizační proces, výkon činností občany EU.


Vedoucí střediska
Ing. Lenka Zimová   tel.: 227 090 112, e-mail: lzimova@ckait.cz

Pracovníci střediska
Irena Meryová    tel.: 227 090 125, e-mail: imeryova@ckait.cz
Martina Müllerová  tel.: 227 090 126, e-mail: mmullerova@ckait.cz

Kontakty pro příjem žádostí prostřednictvím oblastních kanceláří

Kontakty na zkušební místa

ČKAIT
Vytvořeno: 02. 04. 2015

Autorizace ČKAIT

ČKAIT
Vytvořeno: 03. 01. 2010

Autorizační razítko

ČKAIT
Vytvořeno: 03. 01. 2010

Autorizační zákon

ČKAIT
Vytvořeno: 14. 05. 2019

Rozsah oborů a specializací

ČKAIT
Vytvořeno: 26. 03. 2020

Sdělení Autorizační rady ČKAIT

ČKAIT
Vytvořeno: 25. 02. 2020

Uznávání odborných kvalifikací po Brexitu

ČKAIT
Vytvořeno: 02. 04. 2015

Uznávání v rámci EU