Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace pro členy a obchodní partnery ČKAIT o ochraně osobních údajů

Informace pro členy a obchodní partnery ČKAIT o ochraně osobních údajů

Vážení,
pro ČKAIT platí v oblasti ochrany osobních údajů:
 • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR),
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ),
 • zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

K tomu sdělujeme:
 1. Budujeme ucelený systém řídicích dokumentů, které pokrývají problematiku GDPR. Cílem je co nejvyšší bezpečnost osobních údajů členů ČKAIT, zaměstnanců i obchodních a jiných partnerů.
 2. Pro správné nastavení pravidel zpracováváme analýzu rizik a k rizikům s nejvyšším indexem rizika přijímáme opatření ke zmírnění rizika.
 3. Nespoléháme jen na nastavení systému GDPR, ale plánujeme každoroční audit úrovně dodržování GDPR a celkové roční přezkoumání systému GDPR.
 4. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů se jmenuje Ing. Václav Brožek, kontakt je na telefonu +420 736 540 520 nebo na e-mailu poverenecgdpr@ckait.cz.
 5. Koordinátorem mezi Komorou a pověřencem je Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
 6. Dále byli jmenováni garanti jednotlivých agend s osobními údaji. Pokud zjistíte, že buď něčemu v oblasti zpracování osobních údajů nerozumíte, nebo pocit, že jsou osobní údaje v ohrožení, spojte se s pověřencem. Ten buď bude záležitost řešit osobně, nebo se spojí s příslušným garantem agendy nebo SW. Pokud by problém nevyřešil, obraťte se na koordinátora,
 7. U pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR můžete uplatnit svá práva podle GDPR.
 8. Pokud budete vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte, zda jste tento souhlas schopni v souladu se svým svědomím poskytnout. Nikdo vás k tomu nemůže nutit, neudělení vybraných souhlasů však může znamenat nemožnost vykonávat určitou funkci nebo zúčastnit se určité akce. Mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný.
 9. Pokud nám kdokoli svěří své osobní údaje, budeme s těmito daty pracovat odpovědně a nebudeme je dále zveřejňovat. Použít je můžete např. k přípravě a plnění smlouvy.

V Praze dne 1. července 2019

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel kanceláře ČKAIT