Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komora a kanceláře

Komora a kanceláře

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 1498/15
120 00 Praha 2
IČ: 45770743, DIČ: CZ45770743
Zapsaná v registru ekonomických subjektů u Českého statistického úřadu na základě zákona č. 360/1992 Sb., s platností od 7. 7. 1992.

Tel.: 227 090 111
E-mail.: ckait@ckait.cz
ID DS: krvaigt
Číslo běžného účtu: 109270792...

Kancelář Komory

Střediska