Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Časopisy

Časopisy

Zprávy + informace (Z + i)

Časopis vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Rubriky: informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

Vychází 6x ročně.Stavebnictví (Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů* Journal of civil engineers, technician and entrepreneurs)

Stavebnictví je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI, SPS.

Časopis je určen pro autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě, osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot, státní správu a odborné školy.

Pravidelné rubriky: editorial, aktuality, dopravní stavby, stavební paragrafy, poradna, interview, recenze, svět stavbařů, reportáže, infoservis.

Vychází 10x ročně.Energeticky soběstačné budovy (ESB)

Magazín Energeticky soběstačné budovy se zaměřuje na nové trendy ve výstavbě a provozu budov s nízkou energetickou náročností. Je praktickým průvodcem inženýrům a technikům, architektům, investorům, dodavatelům i uživatelům těchto staveb.

ESB vychází pod odbornou záštitou ČKAIT, České rady pro šetrné budovy a Centra pasivního domu.

Pravidelná témata: stavby podle EPBD II, inspirativní udržitelné stavby ze zahraničí, alternativní zdroje energie, vnitřní prostředí staveb, nové trendy a technologie.

Vychází 4x ročně.