Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU

Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU

Jméno funkce
Ing. Josef Velíšek předseda
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. člen
Ing. Václav Petráš, Ph.D. člen
Ing. Ladislav Schwarz člen
Ing. Jaromír Šišma člen
Ing. Bohdan Víra, CSc. místopředseda
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. člen