Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU

RADA PRO UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE OBČANŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Jménofunkce
Ing. Josef Velíšekpředseda
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.člen
Ing. Václav Petráš, Ph.D.člen
Ing. Ladislav Schwarzčlen
Ing. Jaromír Šišmačlen
Ing. Bohdan Víra, CSc.místopředseda
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.člen