Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pro média


Tiskové oddělení ČKAIT

Ing. Markéta Kohoutová, vedoucí oddělení a šéfredaktorka časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i), tel. 773 222 338, tel. 227 090 221, e-mail: mkohoutova@ckait.cz, e-mail pro Z+i: zpravy@ckait.cz

Externí spolupráce:
Jiří Hlinka – jhlinka@ckait.cz

Sídlo ČKAIT: Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2.