Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizační rada

AUTORIZAČNÍ RADA ČKAIT
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - předseda
Ing. Jaromír Šišma - místopředseda
Ing. Karel Dvořáček
Ing. Zdeňka Fialová
Ing. Lukáš Grünwald
Ing. Žanet Hadžić
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
Ing. Ondřej Kališ
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Petr Nehasil
Ing. Václav Petráš, Ph.D.
Ing. Daniel Pokorný
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. arch. Zdeněk Trefil
Ing. Jaroslav Valkovič
od 1.7.2020