Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizační rada

AUTORIZAČNÍ RADA ČKAIT
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - předseda
Ing. Lukáš Grünwald - místopředseda
Ing. Jan Buchta
Ing. Karel Dvořáček
Ing. Žanet Hadžić
Ing. Ondřej Kališ
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Jaroslav Miklós
Ing. Petr Nehasil
Ing. Mgr. Václav Petráš, Ph.D., MSc
Ing. Daniel Pokorný
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. arch. Zdeněk Trefil
Ing. Jaroslav Valkovič
Mgr. Filip Žežulka
od 1.7.2023