Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA ČKAIT
Prof. Ing.František HRDLIČKA, CSc. - předseda
prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc. - 1. místopředseda
Ing. Petr BUREŠ - místopředseda
Ing. František KAVINA
Ing. Vlastimil KLAZAR
doc. Ing. Pavel SCHMID, Ph.D.
Ing. Ladislav SMOLA
Ing. Martin ŠAFAŘÍK
Ing. Vlastimil ŠMIŘÁK
od 25.3.2017
DOZORČÍ KOMISE V BRNĚ

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

- předseda
Ing. Radovan Mikula - místopředseda
Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Jiří Nováček
Ing. Miroslav Polák
Ing. Jan Sedláček
Ing. Lubomír Pleticha
Ing. Jiří Pernica
DOZORČÍ KOMISE V PRAZE
Ing. Petr Bureš - předseda
Ing. Miroslav Trnka - místopředseda
Ing. Ladislav Burša
Ing. Karel Peterka
Jiří Pražák
Ing. Radek Sottl
Ing. Marek Jírovský
Ing. Miroslav Voldřich
Tomáš Zdvořáček
František Matějček
Tomáš Brixi