Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA ČKAIT
Ing. Petr Bureš 
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. 
Ing. Marek Jírovský 
Ing. František Kavina 
Ing. Vlastimil Klazar 
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Ing. Daniel Pieszka 
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 
Ing. Ladislav Smola 
od 12. 9. 2020
DOZORČÍ KOMISE V BRNĚ

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

- předseda
Ing. Radovan Mikula - místopředseda
Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Jiří Nováček
Ing. Miroslav Polák
Ing. Jan Sedláček
Ing. Lubomír Pleticha
Ing. Jiří Pernica
DOZORČÍ KOMISE V PRAZE
Ing. Petr Bureš - předseda
Ing. Miroslav Trnka - místopředseda
Ing. Ladislav Burša
Ing. Karel Peterka
Jiří Pražák
Ing. Radek Sottl
Ing. Marek Jírovský
Ing. Miroslav Voldřich
Tomáš Zdvořáček
František Matějček
Tomáš Brixi