Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA ČKAIT
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - předseda
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - 1. místopředseda
Ing. Petr Bureš - místopředseda
Ing. Šárka Janurová 
Ing. Marek Jírovský 
Ing. František Kavina 
Ing. Daniel Pieszka 
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 
Ing. Ladislav Smola 
od 21. 10. 2023
DOZORČÍ KOMISE V BRNĚ

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

- předseda
Ing. Radovan Mikula - místopředseda
Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Jiří Nováček
Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D.
Ing. Jan Sedláček
Ing. Lubomír Pleticha
Ing. Jiří Pernica
DOZORČÍ KOMISE V PRAZE
Ing. Petr Bureš - předseda
Ing. Miroslav Trnka - místopředseda
Tomáš Brixi
Ing. Ladislav Burša
Ing. Šárka Janurová
František Matějček
Ing. Karel Peterka
Ing. Zbyněk Pouzar
Ing. Radek Sottl
Ing. Miroslav Voldřich
Tomáš Zdvořáček