Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ediční rada

Složení Ediční rady 
Jménofunkce
Ing. Pater Jindřichpředseda
Ing. Hanzalová Lenka, Ph.D.člen
Ing. Hnízdil Radek, Ph.D.člen
Ing. Janoušková Šárkačlen
Ing. Karasová Renatačlen
Ing. Mandíková Dominikačlen
doc. Ing. Masopust Jan, CSc.člen
Ing. arch. Mojžíš Jiříčlen
Skřivánek Martinčlen
Ing. Synek Jaroslav, Ph.D.člen
Ing. David Bečkovský, Ph.D.člen
Bc. Libor Honzárekčlen
Poslání Ediční rady

ER vytyčila pro svou činnost nemalé ediční úkoly. Její složení pokrývá potřeby rozhodujících oborů nebo specializací ČKAIT. Jako hosté se jednání ER zúčastňují podle potřeby zástupci orgánů ČKAIT (Legislativní komise, Komise CŽV, Komise podpory MSP), zástupci IC ČKAIT, garanti oborů nebo specializací z Rady pro podporu rozvoje profese – RPRP, popř. vedoucí profesních aktivů PS, DS, TPS, VHS, SDS, EA a AI ustavených představenstvem ČKAIT.

Hlavním úkolem ER je navrhnout, projednat a připravit ediční knižní výstupy nejen pro autorizované osoby, ale i širokou odbornou veřejnost pohybující se v oblasti výstavby. ER úzce navazuje na profesní informační systém PROFESIS. Po posouzení praktické potřeby navrhovaných pomůcek, procházejí návrhy ekonomickým zhodnocením nákladů vydání buď v elektronické verzi na PROFESIS v rámci činnosti Profesní rady, nebo v knižní verzi v rámci publikací ER. Organizačně ediční plán vč. jednání s příslušným vydavatelstvím jednotlivých publikací a zajišťuje proces Středisko vzdělávání a informací - SVI ČKAIT. Některé publikace jsou vydávány v omezeném rozsahu zdarma – pro autorizované osoby určitých oborů nebo specializací.
Publikace jsou buď předávány poštou přímo členům ČKAIT, nebo jsou k dispozici k zakoupení (sleva pro autorizované osoby) v knihovnách kanceláří ČKAIT, na odborných akcích a konferencích, nebo předávány zástupcům odborných organizací spolupracujících s ČKAIT v oblasti výstavby.

ER je v kompetenci určeného místopředsedy ČKAIT.