Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT 16. 12. 2020

Zápis z Ediční rady ČKAIT 16. 12. 2020

Přítomní (bez titulů): Pater, Papež, Hejduková, Karasová, Zídek, Mojžíš, Masopust, Hanzalová, Skřivánek, Hnízdil, Janoušková, Špalek (on-line) – prezenční listina uložena v KK ČKAIT Praha
Omluveni (bez titulů): Pavlíček

Program:
 1. Představení nového složení ER ČKAIT (schváleno na Představenstvu ČKAIT 19. 11. 2020)

  Předseda ER ČKAIT: Ing. Jindřich Pater (místopředseda ČKAIT, FS ČVUT)
  Místopředseda ER ČKAIT: doc. Ing. Karel Papež, CSc. (bývalý předseda ER, FSv ČVUT)
  Předseda RPRP ČKAIT v období 2020-2023 dtto předseda ER
  Středisko vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková (vedoucí SVI), Ing. Renata Karasová (zaměstnanec SVI)
  Informační centrum ČKAIT: Ing. Šárka Janoušková (ředitelka a jednatelka IC), Ing. Svatopluk Zídek (jednatel IC)
  Zástupci oborů/specializací: Ing. Lenka Hanzalová (FSv ČVUT), doc. Ing. Jan Masopust, CSc. (FSv ČVUT), Ing. arch. Jiří Mojžíš (FA ČVUT), doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. (FA VUT), Martin Skřivánek (FD ČVUT)
  Hosté: Ing. Robert Špalek (předseda ČKAIT), Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (ředitel kanceláře Komory), příp. další osoby

 2. Kontrola a upřesnění zápisu z 30. 7. 2020
  1. Hotové publikace – stav k datu konání ER
   1. Příprava vápenných malt 3. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    ČKAIT odkoupila od IC 200 ks.
   2. Kalendář 2021 – Cena Inženýrské komory
    Návrh: Ing. Pater
   3. Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Vyoralová
    ČKAIT odkoupila od IC 2 000 ks – 200 ks + 1800 ks pro obory TZS, TPS a PS.

  2. Ostatní publikace
   1. Zděné konstrukce
    Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 16. 12. 2020: 3. verze. Oponent nedoporučil vydání. IC čeká na vyjádření autorů.
    Plánované vydání: 2021.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2020. Doporučuje odkoupit 200 ks + 2000 ks pro obory S a PS.

   2. Navrhování betonových konstrukcí 2. vydání
    Autor: prof. Procházka
    Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy, (nové budou až 2025, ale je vyprodáno).
    Stav k 16. 12. 2020: Pokračovat v jednání s prof. Procházkou, zatím bez vývoje.
    Plánované vydání: 2021.
    Závěr: ER doporučuje vydat pro obory S, M a D, pokračovat v jednání.

   3. Almanach Komora rok po roce
    Návrh: Ing. Křeček
    Původní návrh: vydat Almanach osobností ČKAIT – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby atd.
    Stav k 16. 12. 2020: Pokračovat v přípravě, jednat s předsedou ČKAIT.
    Závěr: ER doporučuje vydat ke 30. výročí ČKAIT katalog Komora rok po roce (pracovní název) podle existujících plakátů, již začít zpracovávat.

   4. Hygienické předpisy 3. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Mathauserová
    Stav k 16. 12. 2020: Rozpracováno, čeká se stále na nové nařízení.
    Plánované vydání: 2021.
    Závěr: ER doporučuje vydat.

   5. Příručka, jak jednat se stavebními úřady, veřejné zakázky měst a obcí „Stavebnictví a samospráva“
    Oprava názvu – pošle Ing. Janoušková
    Návrh: Ing. Zídek
    Stav k 16. 12. 2020: Zpracovává se. V prosinci bude zasláno autorce ke korektuře. Svaz měst a obcí doporučí úřadům.
    Plánované vydání: podle situace 2020 nebo 2021.
    Závěr: ER doporučuje odkoupit pro potřeby ČKAIT od IC celkem 500 + 200 ks.

   6. Technický standard TS 02
    Návrh: Ing. Bukovský (TK)
    Stav k 16. 12. 2020: Zpracováno, vydáno v PROFESIS. Opravy zapracovány. Pro tisk musí schválit Představenstvo. Bude předáno TK k vyřízení (schválení představenstva). Další TS 03, 04 jsou v TK rozpracovávány.
    Závěr: ER doporučuje vydat.

   7. Komůrkové mosty
    Návrh: prof. Křístek (zemřel) – dopracují prof. Vítek a prof. Vráblík
    Stav k 16. 12. 2020: Připraveno s jiným názvem. Zdržení kvůli obrázkům.
    Plánované vydání: 2021.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020 a odkoupit ČKAIT od IC 200 ks.

   8. Tesařské konstrukce 4. vydání – NOVÉ VYDÁNÍ
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav k 16. 12. 2020: Rukopis zatím není. Bude úplně nové!
    Plánované vydání: 2020.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020, řeší se schvalovací doložka MŠMT pro učebnice. ER souhlasí, že publikace bude vydána bez ohledu na doložku MŠMT.

   9. Modernizace závlahových staveb
    Návrh: doc. Ing. Kulhavý a kol.
    Stav k 16. 12. 2020: Předpokládá se rozsah cca 350 A4 (nový podklad z 22. 5. 2020). Řeší se.
    Plánované vydání: 2021.
    Závěr: ER doporučuje odkoupit ČKAIT od IC 200 ks + 1000 ks pro obory VS a L).

   10. Zákon o urychlení výstavby infrastruktur (liniový zákon)
    Návrh: Ing. Janoušková
    Plánované vydání: do konce roku 2020. Expedice v 1/2021.
    Závěr: ER doporučuje odkoupit ČKAIT od IC 200 ks + 2000 ks pro obor VS, DS, PS, TZS.

   11. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav: Původní vydání v roce 2014, aktualizováno v systému PROFESIS. Jednáno (Ing. Hejduková) s LK ČKAIT, že bude po vydání nového SZ zpracováno pro PROFESIS nově. Počká se minimálně na novelu zákona o PO a jeho prováděcí vyhlášky.
    Plánované vydání: po schválení nového SZ.
    Závěr: ER doporučuje vydat nejdříve pod licencí ČKAIT v PROFESIS a následně publikace.

 3. Nové náměty
  1. Rekonstrukce domů s ohledem na stavební detaily
   Návrh: IC
   Autor: kolektiv
   Odhad vydání: 2021/2022

  2. Kalendář ČKAIT 2022
   Téma: Osobnosti stavitelství (současné stavby). ER může doporučit osobnosti. Vzhled kalendáře bude řešen s Komorou a jeho finální podoba bude odsouhlasena ze strany ČKAIT.

  3. Stavba a nový OZ 2. vydání (aktualizované)
   Autor: Dr. Adámková
   Vydá si IC pro potřeby prodeje.

  4. Městské inženýrství
   Návrh: IC
   Autor: kolektiv
   Plán: 2021/2022
   Přesah pro více oborů

  5. Překlad publikace ASCE – Geotechnical Baseline…
   Návrh: PA Geo
   prof. Materna nabídl spolupráci. O zajištění překladu a vydání rozhodne představenstvo na základě předložených informací o publikaci a kalkulaci celkových nákladů.

 4. Vyřadit z edičního plánu
  New York, autora Ing. Šrůmy, návrh Ing. Janoušková

 5. Různé
  1. V Edici ÚZ č. 1396 byl vydán Stavební zákon k 1. 1. 2021 – cena 273 Kč. Prověřit ev. knižní vydání v IC ČKAIT po vydání novely zákona č. 133/1985 Sb., požární zákon.
  2. IC ČKAIT vydá nově Ceník publikací pro r. 2021 (cena pro veřejnost, cena pro členy ČKAIT).
  3. Předseda ER oficiálně poděkoval v 11/2020 členům ER, kteří ukončili v r. 2020 činnost v ER (kol. Smrž, Kulhánek a Křeček).
  4. Předseda ER předal oficiální jmenování do ER všem členům nové ER.
  5. Podána informace o návrhu rozpočtu pro činnost ER pro r. 2021.
  6. Vztah ČKAIT a IC ČKAIT řešen DR IC ČKAIT 17. 6. 2020.
  7. Pravidla pro hospodaření mezi ČKAIT a IC ČKAIT z 12/2020.
  8. Vyvíjet nadále tlak na prodej knižních titulů v kancelářích oblastí a likvidaci zásob, zastaralých publikací apod.
  9. Předseda ER zpracuje podklad o ER do VZ ČKAIT 2020.
  10. Další zasedání ER se předpokládá v 04 až 05/2021 (termín bude s předstihem upřesněn).

Ing. Jindřich Pater, předseda ER ČKAIT
Ing. Dominika Hejduková, vedoucí SVI ČKAIT