Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuality

Filtr
Hradec Králové
Vytvořeno: 10. 05. 2021

Zpravodaj 2/21

ZPRAVODAJ 2/21 pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje Viz příloha

Olomouc
Vytvořeno: 10. 05. 2021

Prodej publikací v OK

OK Olomouc oznamuje, že od 10. 5. 2021 je obnoven prodej publikací v oblastní kanceláři. Nové 17. vydání příručky k autorizaci "Rozsahy požadavků pro ověření znalostí" je k dispozici.

České Budějovice
Vytvořeno: 03. 05. 2021

Oblastní Zpravodaj č.3/2021 České Budějovice

Oblastní Zpravodaj č.3/2021 České Budějovice - v příloze

ČKAIT
Vytvořeno: 28. 04. 2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 2/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 2/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:

ČKAIT
Vytvořeno: 23. 04. 2021

Shromáždění delegátů 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci nebylo možné dosud uspořádat valné hromady oblastí, proto představenstvo rozhodlo o odložení Shromáždění delegátů na 2. října 2021.

ČKAIT
Vytvořeno: 22. 04. 2021

Nová vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

Od prvního dubna 2021 nabyla účinnosti Vyhláška č. 140/2021 Sb. Ministerstva Průmyslu a Obchodu o energetickém auditu.

Plzeň
Vytvořeno: 24. 03. 2021

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2020

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavební praxi.

ČKAIT
Vytvořeno: 15. 03. 2021

Komu je určen nový kompenzační bonus

Koncem února vyšel ve sbírce nový zákon  č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 upravující jarní kompenzační bonus pro podnikatele. Původně byla vypsána dvě bonusová období, a to pro únor a březen 2021, nově lze kompenzační bonus čerpat i za další bonusové období, a to za měsíc duben 2021.

ČKAIT
Vytvořeno: 11. 03. 2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 1/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:

České Budějovice
Vytvořeno: 05. 03. 2021

Oblastní Zpravodaj č.2/2021 České Budějovice

Zpravodaj č.2/2021 v příloze